Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пірг-плант arrow ПЛАНОВИЙ (РЕГУЛЬОВАНИЙ) КАПІТАЛІЗМ
   

ПЛАНОВИЙ (РЕГУЛЬОВАНИЙ) КАПІТАЛІЗМ

— сукупність бурж. і опортуністичних концепцій, в яких держ. регулювання економіки розглядається як засіб подолання антагоністичних суперечностей капіталістичного відтворення, усунення економічних криз, безробіття, інфляції тощо. Формування "П. (р.) к." припадає на поч. 20 ст. Теор. основою антимарксистських концепцій держ. регулювання капіталістичної економіки є макроекономічна концепція "ефективного попиту" Дж. Кейнса (див. Кейнсіанство). В сучас. бурж.-екон. л-рі існують різні варіанти "П. (р.) к.". У працях А. Хансена, Дж. Р. Хікса, С. Чайза, Дж. М. Кларка державно-монополістичний капіталізм трактується як "мішана економіка", де принцип приватної власності на засоби виробн. нібито поєднується з плановим господарюванням. Регулювання цієї економіки здійснюється нібито автоматично (внаслідок діяння автом. вбудованих стабілізаторів) або, і це головне, цілеспрямованою системою держ. регулювання в галузі фінанс-кредитної та виробничої діяльності. Поглиблення загальної кризи капіталізму зумовило в 50—60-х pp., особливо в 70-х pp. перехід до більш заг. програм тривалого екон. зростання. В працях Є. Домара, Р. Харрода, Н. Калдора розроблено теорію екон. динаміки та стабілізованого екон. зростання. На посилення екон. функції д-ви і наступ на життєві інтереси трудящих зорієнтований також новітній варіант "мішаної економіки" П. Семюелсона та Дж. Гелбрейта, де йдеться про застосування у практиці капіталістичного регулювання механізму "політики доходів", тобто про регулювання д-вою заробітної плати та цін. Широкого застосування набула також апологетика капіталістичного програмування, яке аж ніяк не веде до "безкризового", "планового" капіталізму (див. "Безкризовий розвиток"). Різні варіанти концепцій "П. (р.) к." об'єднує ідея про "надкласовий" характер діяльності бурж. д-ви, яка нібито приведе до "загального добробуту" (див. "Загального добробуту держава") і "трансформації" сучас. капіталізму в різні типи "некапіталістичного суспільства", що протиставляються теорії та практиці наук. соціалізму. Абсолютизуючи окремі госп. процеси, пов'язані з поширенням екон. функції бурж. д-ви, держ.-монополістичне регулювання має глибоко суперечливий характер. Воно не може ліквідувати органічно притаманні капіталізму стихійне функціонування, інфляцію, зростання безробіття. Регулюючі заходи бурж. д-ви, що проводяться в інтересах монополістичного капіталу, призводять до зростання прибутків капіталістів, посилення експлуатації трудящих, введення антиробітн. законодавства, зростання цін і податків, особливо у зв'язку з мілітаризацією економіки, тобто до дальшого загострення всіх суперечностей капіталізму.

Р. X. Васильєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази