Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нам-нар arrow НАРОДНИЙ КАПІТАЛІЗМ
   

НАРОДНИЙ КАПІТАЛІЗМ

— бурж.-апологетична концепція, що зображує сучасний капіталізм як новий суспільний лад, позбавлений усіх минулих негативних рис. Виникла і поширилася в 40—50-х рр. 20 ст. Родоначальниками цієї концепції були амер. економісти М. Надлер, А. Берлі, Г. Мінс. Згодом її стали проповідувати П. Семюелсон, Е. Мейсон. П. Дракер (США), Л. Ерхард (ФРН). Дж. Коул (Великобританія) та ін. В основі тверджень прихильників "Н. к." лежать концепції т. з. "демократизації капіталу", або розсіювання приватнокапіталістичної власності шляхом поширення акцій серед населення (див. "Дифузія власності"): "революції керуючих", або т. з. переходу влади на монополістичних підприємствах до рук найманих керуючих — менеджерів; "революції в доходах". Внаслідок цього нібито зменшується різниця між класами і верствами капіталістичного суспільства в рівні доходів, настає "гармонія інтересів" і створюється "загального добробуту держава", капіталістична власність нібито стає колективною, народною. Купівля робітниками або службовцями акцій розглядається як доказ перетворення робітника на капіталіста, на співвласника підприємства. Насправді ж поширення дрібних акцій сприяє мобілізації додаткових коштів і полегшує контроль над акціонерним товариством з боку великих акціонерів, які володіють контрольним пакетом акцій. Концепція "Н. к." спрямована на відвернення уваги робітн. класу і всіх трудящих від боротьби за повалення капіталістичного ладу, на створення ілюзії про можливість автоматичного перетворення капіталізму на новий лад, т. з. "народний капіталізм".

Літ.: Хромушин Г. Б. Развеянные мифы. Критика доктрины "американской исключительности". M., 1969; Панова M. "Народный капитализм" сегодня. М., 1970; Критика буржуазных реформистских и ревизионистских экономических теорий. M., 1979; Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи. Пер. с англ. М., 1975.

С. В. Мочерний.

 

Схожі за змістом слова та фрази