Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕРЖАВНИЙ КАПІТАЛІЗМ
   

ДЕРЖАВНИЙ КАПІТАЛІЗМ

- система економічних заходів та форма участі держави в економіці країни. Соціально-екон. суть Д. к., система його відносин зумовлюються класовою природою д-ви та специфікою її економіки. За капіталізму Д. к. виражає систему відносин між капіталістичним г-вом і бурж. д-вою і проявляється у вигляді підприємницької та регулюючої діяльності д-ви в інтересах класу капіталістів або його най-впливовіших груп з метою одержання ними найбільших прибутків і проведення в інтересах великого капіталу внутр. та зовн. політики. Вирішальним елементом Д. к. є держ. капіталістична власність, яка створюється шляхом націоналізації окремих виробництв і навіть цілих галузей, а також будівництва нових підприємств за рахунок держ. бюджету. З розвитком капіталізму змінюються і форми держ. втручання в екон. життя. В епоху імперіалізму Д. к. набуває форми державно-монополістичного капіталізму на основі зрощування бурж. д-ви з монополістичним капіталом. У країнах, що розвиваються, держ. капіталізм є знаряддям перебудови госп. структури, що склалася в період колоніальної або напівколоніальної залежності. Базується на мішаній власності д-ви і нац. капіталу. Поєднується з системою активного втручання д-ви в економіку для подолання екон. відсталості і створення незалежної нац. економіки. Зростання держ. сектора залежно від політ. орієнтації країни приводить до різних екон. і соціальних наслідків. У країнах, що обрали некапіталістичний шлях, Д. к. і держ. регулювання економіки спрямовані проти імперіалістичних монополій і великої нац. буржуазії, на розвиток продуктивних сил і розв'язання невідкладних соціальних проблем, на створення матеріальних передумов переходу в майбутньому на соціалістичний шлях розвитку. В країнах капіталістичної орієнтації Д. к. спрямований на розвиток бурж. відносин, приватного підприємництва, посилення позицій великої нац. буржуазії та імперіалістичних монополій. Д. к. при всій його суперечливості відіграє в житті країн, що розвиваються, прогресивну роль, об'єктивно виражає антиімперіалістичні тенденції. В умовах диктатури пролетаріату Д. к.- це сусп.-екон. уклад та особливі методи і засоби, що виражають систему відносин контролю й підкорення діяльності допущених пролетарською д-вою капіталістичних підприємств в інтересах успішної боротьби з приват-ногосп. капіталом і дрібнобурж. стихією; для розвитку великого виробн. ; прискореного піднесення продуктивних сил для побудови соціалізму. В СРСР Д. к. був одним з п'яти сусп.-екон. укладів перехідного періоду від капіталізму до соціалізму, існував у формі концесій іноз. капіталу, приватної оренди держ. підприємств, мішаних т-в торгівлі на комісійних засадах тощо. В економіці країни посідав незначне місце (див. Нова економічна політика). В ширшому масштабі був використаний в ін. соціалістичних країнах, зокрема в НДР, СРР, КНДР, СРВ.

Г. Н. Климко.

 

Схожі за змістом слова та фрази