Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОГОВІР НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ
   

ДОГОВІР НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

— різновид договору майнового найму (оренди). Укладається з дотриманням вимог Житлового і Цивільного кодексів України та на підставі Типового договору, Правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території, затверджених КМ України. Предметом Д. н. ж. п. може бути лише окр. квартира або ін. ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи кількох квартир, а також однокварт. будинок. Єдиною підставою для вселення у надане приміщення є ордер. Виданий на жиле приміщення ордер може бути протягом 3 років визнаний у суд. порядку недійсним у випадках: подання гр-нином неправдивих відомостей про потребу в поліпшенні житл. умов; порушення прав ін. гр-н на зазначене в ордері жиле приміщення (порушення правил черговості надання жилих приміщень); неправомір. дій служб, осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в ін. випадках порушення порядку та умов надання жилих приміщень (ст. 58, 59 Житлового кодексу України). На підставі ордера на жиле приміщення між наймодавцем (житлово-експлуатаційною організацією) і наймачем — гр-нином, на ім'я якого видано ордер, у письм. формі укладається Д. н. ж. п.

Відповідно до цього договору здійснюється право користування гр-нами жилими приміщеннями в будинках держ. і громад, житлового фонду. Згідно зі ст. 64 ЖК всі члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що випливають з Д. н. ж. п. У разі виїзду наймача з жилого приміщення, його смерті або визнання його таким, що втратив право на приміщення, договір найму укладається з одним із членів його сім'ї, а якщо в жилому приміщенні залишилися проживати неповнолітні діти віком до 15 років, договір найму від їх імені укладає опікун.

До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх батьки і діти. Ін. особи можуть бути визнані членами сім'ї наймача за умови, якщо вони постійно проживають разом з ним і ведуть спільне г-во (мають спільний бюджет, спільні витрати по утриманню жилого приміщення, надають взаємну допомогу та здійснюють ін. дії, що свідчать про наявність сімейних відносин). Самост. права на користування жилим приміщенням відповідно до ст. 65 ЖК набувають також особи, які вселилися у жиле приміщення як члени сім'ї наймача після його одержання, але за умови, що таке вселення мало місце з письм. згоди всіх членів сім'ї, котрі проживають з наймачем. Але і в цьому випадку слід враховувати, що самост. право на користування жилим приміщенням виникає за умови, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сім'ї не було ін. угоди про порядок користування жилим приміщенням. Лише на вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей такої згоди не вимагається.

Відповідно до Д. н. ж. п. сторони, які його уклали, не лише набувають права, а й мають певні обов'язки один перед одним. При цьому умови договору, що обмежують права наймача та членів його сім'ї порівняно з умовами, передбаченими за к-вом України, є недійсними.

Загальним для обох сторін у договорі є необхідність бережливого ставлення до жилого будинку та жилого приміщення у ньому, використання його за прямим призначенням, дотримання правил користування прибудин-ковою територією, економного користування водою, газом, електричною і тепловою енергією, безумовного виконання чинного зак-ва та правил співжиття. Д. н. ж. п. є оплатним, тому наймач зобов'язаний у встановлені строки та у визначених КМ України розмірах вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги.

П. А. Чеберяк.

 

Схожі за змістом слова та фрази