Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
   

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

— система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрах. осіб обставин та надання їм соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового держ. соціального страхування України. Регулюється Основами зак-ва України про загальнообов'язкове держ. соціальне страхування (1998), Законами України «Про зайнятість населення» (1991), «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (2000) та ін. нормат. актами, а також міжнар. договорами України. С. с. на в. б. здійснюється за такими принципами: надання держ. гарантій застрах. особам у реалізації своїх прав; обов'язковість страхування всіх працівників на випадок безробіття за умовами трудового договору (контракту) та на ін. підставах, передбачених зак-вом про працю; цільове використання страх, коштів; солідарність і субсидування; паритетність д-ви, представників застрах. осіб, роботодавців та ін. в управлінні страхуванням. Суб'єктами С. с. на в. б. є застрах. особи, а у випадках, передбачених законом, — також члени їхніх сімей та ін. особи, страхувальники і страховики. Застрах. особи — наймані працівники, а у випадках, передбачених законом, — також ін. особи (гр-ни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно живуть в Україні, якщо інше не передбачено міжнар. договорами України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття. Не підлягають страхуванню працюючі пенсіонери, особи, в яких за зак-вом України виникло право на пенсію, та деякі ін. Застрах. особи мають право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги. Закон надає таке право і незастрах. особам — військовослужбовцям ЗС України, Держ. при-корд. служби України, внутр. військ, військ цив. оборони, СБУ та органів внутр. справ України, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, та гр-нам, які вперше шукають роботу, ін. незастрах. особам у разі їх реєстрації у встановленому порядку як безробітних. Гр-ни, які забезпечують себе роботою самостійно, фіз. особи — суб'єкти підприєм. діяльності, особи, що виконують роботи (послуги) згідно з цив.-прав. угодами, мають право на забезпечення з коштів соціального страхування за умови сплати страховику страх, внесків. Страхувальниками є роботодавці та самі застрах. особи, які згідно із законом сплачують страх, внески. Страховиком виступає Фонд загальнообов'язк. держ. соціального страхування України на випадок безробіття. Об'єктом страхування є страховий випадок — подія, внаслідок якої застрах. особи втратили зарплату або ін. передбачені зак-вом України доходи з причин втрати роботи за незалежних від них обставин і зареєстровані в установленому порядку як безробітні, що готові та здатні приступити до підходящої роботи і справді шукають роботу. Крім того, страх, випадком також вважається обставина, за якою застрах. особи стали частково безробітними. Зак-вом передбачені такі види грош. забезпечення за соціальним страхуванням на випадок безробіття: допомога по безробіттю, у т. ч. одноразова — для організації безробітним підприєм. діяльності; допомога по частк. безробіттю; матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітного; матеріальна допомога по безробіттю, однораз. матеріальна допомога безробітному та непрацездат. особам, які перебувають на його утриманні; допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, що перебувала на його утриманні. Безробітним також надаються соціальні послуги: профес. підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації і профорієнтація; пошук підходящої роботи і сприяння у працевлаштуванні, в т. ч. шляхом надання роботодавцю дотації на створення дод. роб. місць для працевлаштування безробітних і фінансування організації оплачуваних громад, робіт для безробітних; інформ. і консульт. послуги тощо. Застрах. особи, визнані безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали за умовами повного або неповного роб. дня (тижня) не менше 26 календ. тижнів та спла чували страх, внески, мають право на допомогу по безробіттю з урахуванням страх, стажу. Для певного кола осіб допомога призначається незалежно вщ тривалості страх, стажу. Допомога по безробіттю виплачується на 8-й день після реєстрації застрах. особи в державній службі зайнятості. Заг. тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календ. днів протягом двох років, а для осіб передпенс. віку (за 2 роки до настання права на пенсію) — 720 календ. днів. Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до серед, зарплати (доходу) особи, залежно від страх, стажу і від тривалості безробіття. Застрах. особи мають право: брати участь в управлінні страхуванням на випадок безробіття; на суд. захист своїх прав. Держ. нагляд у сфері страхування на випадок безробіття здійснює М-во праці та соціальної політики України. Див. також Загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази