Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
   

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

-один з видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, що забезпечує соціальний захист, охорону життя і здоров'я гр-н у процесі їх труд, діяльності. Визначається Основами зак-ва України про загальнообов'язкове держ. соціальне страхування (1998), Законами України «Про охорону праці» (1992, з наст, змінами і доп.), «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (1999), КЗпП України та ін. нормат.-прав. актами.

Суб'єкти страхування — застрах. гр-ни, а в окр. випадках — члени їхніх сімей та ін. особи. Страхувальниками є роботодавці (в окр. випадках — застрах. особи), а страховик — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на в-ві та профес. захворювань України. Об'єктом страхування від нещас. випадку є життя застрахованого, його здоров'я і працездатність. Обов'язковому страхуванню від нещас. випадку підлягають: особи, які працюють за умовами трудового договору (контракту); учні та студенти навч. закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять і в період проходження вироб. практики (стажування), виконання робіт на підприємствах; особи, які утримуються у випр., лік.-труд., вих.-трудових закладах і залучаються до труд, діяльності на в-ві цих установ або на ін. підприємствах за спец, договорами. Для страхування таких осіб не треба згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється у безособ. формі. Закон також передбачає страхування зародка та новонародженого. Добровільно, за письм. заявою, у Фонді соціального страхування від не-щас. випадків можуть застрахуватися: священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у реліг. орг-ціях на виб. посадах; особи, котрі забезпечують себе роботою самостійно; гр-ни — суб'єкти підприєм. діяльності. Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійн е захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фіз. чи псих, травму. Нещас. випадок або профес. захворювання, що сталося внаслідок порушення застрахованим нормат. актів про охорону праці, також належить до страхового випадку і не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим. Страхування здійснює Фонд соціального страхування від нещас. випадків, який є некомерц. самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, затвердженого її правлінням. Управління Фондом здійснюється на паритет, засадах д-вою, представниками застрах. осіб і роботодавців. У разі настання страх, випадку Фонд соціального страхування зобов'язаний у встановленому зак-вом порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому чи особам, які перебували на його утриманні: допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; одноразову допомогу в разі стійкої втрати профес. працездатності або смерті потерпілого; грош. суму щомісяця у разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втрач. заробітку потерпілого; пенсію по інвалідності внаслідок нещас. випадку на в-ві або профес. захворювання; пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещас. випадку на в-ві або профес. захворювання; грош. суму за моральну шкоду за наявності факту її заподіяння потерпілому; допомогу дитині потерпілого; допомогу на поховання померлого та ін. Усі зазначені види соціальних послуг і виплат надають застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстроване підприємство, де стався страх, випадок, у Фонді соціального страхування від нещас. випадків, чи ні.

Сума щомісяч. страх, виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати профес. працездатності та середньоміс. заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Якщо потерпілому одночасно зі щомісячною страх, виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещас. випадком, їх сума не повинна перевищувати середньоміс. заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Сума страх, виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається у суд. порядку і не може перевищувати двохсот розмірів мін. зарплати, встановленої на день виплати, незалежно від будь-яких ін. страх, виплат. Допомога у зв'язку з тимчас. непрацездатністю виплачується у розмірі 100 % серед, заробітку оподатковуваного доходу. Перші 5 днів тимчас. непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації. У разі смерті потерпілого внаслідок нещас. випадку або профес. захворювання розмір однораз. допомоги його сім'ї повинен бути не менший за п'ятирічну зарплату потерпілого і, крім того, не менший за одноріч. заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, котра народилася протягом не більш як десятиміс. строку після смерті потерпілого. Фонд соціального страхування від нещас. випадків може відмовити у страх, виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце: навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страх, випадку; подання Фонду роботодавцем або потерпілим завідомо неправдивих відомостей про страх, випадок; вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страх, випадку. Держ. нагляд у сфері страхування від нещас. випадку покладається на М-во праці та соціальної політики України, а щодо цільового використання коштів — на органи М-ва фінансів України. Спори щодо суми страх, внесків і розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з ін. питань вирішуються у суд. порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спец, комісії при викон. дирекції Фонду соціального страхування від нещас. випадків.

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази