Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
   

ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

(ЗДСС) -система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення гр-н у випадках, встановлених законом, за рахунок грош. фондів, що формуються шляхом сплати обов'язкових страх, внесків власником або уповноваженим ним органом, гр-нами, а також з бюдж. та ін. джерел. Передбачене ст. 1 Основ зак-ва України про загальнообов'язкове держ. соціальне страхування (1998). Право на забезпечення за ЗДСС мають застраховані громадяни України, іноз. гр-ни, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачене зак-вом України або міжнар. договором. Формами соціального забезпечення в Україні є: матеріальне забезпечення, соціальне обслуговування, особливі правові режими реалізації соціально-екон. прав гр-н. Гр-ни можуть розраховувати на такі види соціального забезпечення: пенсійне забезпечення, допомога, догляд та пільги. Серед випадків, з якими закони пов'язують виникнення права гр-н на той чи ін. вид забезпечення, традиційно називають наступні юрид. факти: втрата працездатності; втрата годувальника; безробіття з незалежних від особи обставин; старість; народження; смерть; факт роботи на певних посадах чи за певних умов; виховання трьох і більше дітей; неповна сім'я; особливий статус особи. Умовами надання певного виду соціального забезпечення є ті юрид. факти, що визначають якісні характеристики цього виду, тобто впливають на його розмір (обсяг). Для пенс, забезпечення, напр., такими є: тривалість суспільно корисної діяльності, група інвалідності, заробіток заявника (годувальника), сімейний стан, наявність утриманців, норматив розрахунку. Порядок призначення конкр. виду соціального забезпечення встановлюється зак-вом: процес обов'язкового письм. звернення гр-н; регламентований порядок розгляду цих звернень та оформлення письм. рішення; безпосереднє обслуговування гр-н компет. органами д-ви.

ЗДСС передбачає такі види соціального страхування і відповідного матеріального забезпечення:

1) пенсійне страхування, призначене для фінансування: пенсій за віком, по інвалідності (в т. ч. каліцтву, не пов'язаному з роботою, інвалідності з дитинства); пенсій у зв'язку з втратою годувальника; мед. профі-лакт.-реабілітаційних заходів; допомоги на поховання пенсіонерів;

2) медичне страхування, призначене для: діагностики та амбулаторного лікування; стаціонарного лікування; надання готових лікар, засобів і виробів мед. призначення; профілакт. та осв. заходів; мед. реабілітації осіб після важких операцій або з хрон. захворюваннями;

3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народ женням і похованням, призначене для фінансування допомог: по тимчас. непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною; по вагітності та пологах; при народженні дитини та по догляду за нею; на поховання; забезпечення оздоровчих заходів;

4) страхування від нещасного випадку на в-ві та професійного захворювання, призначене для: профілакт. заходів щодо запобігання нещасним випадкам на в-ві та профес. захворюванням; відновлення здоров'я і працездатності потерпілого; допомоги по тимчас. непрацездатності внаслідок вказаних причин; відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи ін. ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх труд, обов'язків; пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника внаслідок нещасного випадку на в-ві або профес. захворювання; допомога на поховання осіб, які померли з тих же причин;

5) страхування від безробіття, призначене для: фінансування допомоги по безробіттю; відшкодування витрат, пов'язаних з профес. підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією; матеріальної допомоги безробітному та членам його сім'ї; дотації роботодавцю для створення роб. місць; допомоги на поховання безробітного.

Основу держ. системи соціального страхування становлять державні цільові фонди: Пенсійний фонд України, Державний фонд сприяння зайнятості населення, Фонд соціального страхування та спеціальні — Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Бюджети названих фондів формуються за рахунок обов'язкових внесків підприємств, організацій, установ, гр-н, а також відрахувань з держ. бюджету. Розміри внесків на ЗДСС залежно від його виду щорічно встановлюються ВР України у відсотках одночасно із затвердженням Державного бюджету України: для роботодавців — до сум факт, витрат на оплату праці та ін. виплат найманим працівникам, які підлягають обкладенню прибутковим податком з гр-н; для фіз. осіб — до сум оподатковуваного доходу (прибутку). Джерела та порядок формування коштів цільових страх, фондів для забезпечення осіб, які повністю або на певний час звільняються від сплати внесків на ЗДСС, визначаються законами України з окр. видів ЗДСС.

Застраховані особи зобов'язані у повному обсязі та у встановлені зак-вом строки сплачувати внески, повідомляти про обставини, що спричиняють зміни розміру матеріального забезпечення та порядку його надання (зміну стану непрацездатності, складу сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі д-ви тощо). Держ. гарантіями соціального страхування в Україні є наявність законодавчо обумовлених, структурно визначених та логічно взаємозв'язаних підстав, що забезпечують порядок реалізації права гр-н на соціальний захист, який досягається шляхом: встановлення загальнодерж. осн. нормативів рівня життя (межі малозабезпеченості, прожиткового рівня, мін. зарплати, мінімальної та макс. пенсії, неоподатковуваного прибутку гр-н та ін.); створення та дальшого вдосконалення системи ЗДСС; забезпечення працюючих осіб у випадках настання соціальних страх, ризиків за рахунок коштів соціального страхування незалежно від факту сплати страх, внесків конкр. підприємством, установою, організацією; дотримання обов'язку витрати коштів соціального страхування виключно за прямим призначенням; створення спец, держ. органів соціального страхування та забезпечення (загальнодерж., регіон., відомчих та місцевих) і утримання їх апарату за рахунок коштів держ. бюджету; контролю за діяльністю вищеназваних органів з боку гр-н в особі представників професійних спілок і д-ви. Див. також Законодавство про соціальний захист.

Т. С. Прокопова.

 

Схожі за змістом слова та фрази