Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бат-без arrow БЕЗРОБІТТЯ
   

БЕЗРОБІТТЯ

- властиве капіталізмові соціально-економічне явище, коли значна частина трудящих не може знайти собі роботи, позбавлена засобів існування і стає відносно зайвим населенням, резервною армією праці. Б.- постійний і неминучий супутник капіталістичного способу виробн., породжений діянням екон. законів капіталізму, особливо загального закону капіталістичного нагромадження. Факторами, що посилюють зростання Б. в сучас. умовах, є капіталістична автоматизація виробництва, підвищення інтенсивності праці, періодичні економічні кризи, розорення дрібних виробників, монополіями. Наявність Б. використовується капіталістами як засіб посилення експлуатації зайнятих робітників, яких під загро зою звільнення примушують працювати з підвищеною інтенсивністю. На стадії імперіалізму, особливо в період загальної кризи капіталізму, Б. стає масовим, хронічним. Навіть у фазах циклічного пожвавлення і зростання виробн. воно не ліквідується. Від Б. особливо терплять некваліфікова-ні й малокваліфіковані робітники та молодь, а також ті верстви населення, які зазнають расової і нац. дискримінації, а також політ. переслідувань. Б. охоплює також працівників розумової праці, спеціалістів з вищою освітою. В числі наслідків Б.- зростання злочинності, самогубств, занепад моральних підвалин бурж. суспільства. Точного обліку безробітних у капіталістичних країнах не існує. Методологія визначення форм і розмірів Б., яку застосовує бурж. статистика, набагато приховує його дійсні розміри. Бурж. економісти розрізняють лише повне й неповне Б. залежно від строку перебування без роботи. У США, наприклад, не вважаються безробітними ті, хто працював хоч би 1 год на тиждень. У сучасних умовах, враховуючи особливості класової боротьби у світовому масштабі і соціальну небезпеку, пов'язану з Б. для буржуазії, капіталістична д-ва намагається різними заходами регулювати зайнятість робочої сили, але це не дає позитивних наслідків. На травень 1977 заг. кількість безробітних у країнах Організації екон. співробітництва і розвитку, що об'єднує, крім зх.-європ. д-в, США, Канаду, Японію, Австралію і Нову Зеландію, становила близько 18 млн чол. Надання деякої тимчасової допомоги безробітним у капіталістичних країнах суттєво не поліпшує тяжкого становища їх. Значні розміри Б. властиві і країнам, що розвиваються, хоч тут воно найчастіше пов'язане з низьким рівнем розвитку виробн. і має характер агр. перенаселення (приховане Б.). Трудящі капіталістичних країн, керовані комуністичними і робітничими партіями, дедалі рішучіше виступають проти сваволі монополій, за гарантії зайнятості, за правова працю. Нездатність капіталізму використати наявну робочу силу є великим гальмом у розвитку продуктивних сил суспільства. Ліквідація Б. можлива лише за умов заміни капіталізму соціалізмом, який повністю і назавжди ліквідує Б. і причини, що його породжують. В СРСР до кінця 1930 Б. було повністю і остаточно ліквідоване. Право рад. громадян на працю закріплене й гарантоване Конституцією СРСР. Воно забезпечується соціалістичною системою г-ва, неухильним зростанням продуктивних сил, безплатним професійним навчанням, підвищенням труд. кваліфікації й навчанням нових спеціальностей, розвитком систем професійної орієнтації і працевлаштування.

М. Й. Лозюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази