Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРУДОВА КНИЖКА
   

ТРУДОВА КНИЖКА

- осн. док-т про труд, діяльність працівника на підприємстві, в установі, організації незалежно вщ форми власності чи господарювання, а також у фізичної особи. Порядок оформлення, видачі та ведення Т. к. регулюється КЗпП України та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників (затв. наказом Мінпраці України, Мін'юстом України та Мінсоцзахисту України від 29.IX 1993). Т. к. ведуться на всіх працівників, які уклали труд, договір і пропрацювали понад 5 днів, у т. ч. на осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, установ, організацій, сел. (фермерських) господарств, сезонних і тимчас. працівників, а також на позашт. працівників за умови, якщо вони підлягають держ. соціальному страхуванню. Т. к. обов'язково подається працівником при влаштуванні на роботу. Якщо ж особа вперше влаштовується на роботу і не має Т. к., вона повинна пред'явити паспорт, диплом або ін. док-т про освіту і профес. підготовку. Військовослужбовці, звільнені із ЗС України та ін. військ, формувань, дозволених в Україні, пред'являють військ, квиток. Звільнені з місця відбування покарання зобов'язані пред'явити довідку про звільнення. Бланки Т. к. і вкладки до них зберігаються у бухгалтерії підприємства як док-т суворої звітності та видаються за заявкою під звіт особі, відповідальній за ведення Т. к. (п. 7.2 Інструкції).

Т. к., крім заг. відомостей (прізвище, ім'я та по батькові працівника, дата народження — число, місяць і рік; дата заповнення; підпис власника Т. к.; розбірливий підпис особи, відповідальної за видачу Т. к., скріплений печаткою підприємства, установи, організації), має чотири розділи: 1) відомості про роботу; 2) відомості про нагородження; 3) відомості про заохочення та 4) відомості про призначення пенсії.

До найголовніших записів першого розд. «Відомості про роботу» належать дані про: а) прийняття на роботу; б) переведення на ш. роботу; в) звільнення, з обов'язковим посиланням на статтю, пункт закону. Окр. рядком вносяться записи про: період служби у складі ЗС України та ін. військ, де на тих, хто проходить службу, не поширюється зак-во України про працю і держ. соціальне страхування; час навчання у вищих навч. закладах, час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом та ін. У цьому ж розділі робляться записи про звільнення у точній відповідності з формулюванням у чинному зак-ві з обов'язковим посиланням на відповідну статтю та пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника.

У розд. «Відомості про нагородження» вносяться записи про нагородження держ. нагородами та відзнаками України, а в розд. «Відомості про заохочення» — дані про заохочення за успіхи в роботі, але до Т. к. не вносяться записи про премії, передбачені системою зарплати, або про виплати, які носять регуляр. характер. Самостійним є розд. «Про призначення пенсій», де органами соціального забезпечення при призначенні пенсії ставиться штамп «Пенсію призначено». У випадку, коли в Т. к. всі сторінки відпо-від. розділів заповнені, вона доповнюється вкладкою, яка вшивається у Т. к. і заповнюється у такому самому порядку, що і Т. к. Вкладка без Т. к. недійсна. На першій сторінці Т. к. зверху ставиться штамп з написом «Видана вкладка» із зазначенням її серії і номера. В разі, якщо особа загубила Т. к. або вкладку до неї, вона зобов'язана заявити про це власнику підприємства, установи чи організації або уповноваженому ним органу за місцем ост. роботи, який не пізніше 15 днів після заяви видає працівникові ін. Т. к. з написом «Дублікат». Якщо ж Т. к. стала непридатною (обгоріла, розірвана, забруднена та ін.), власник або уповноважений ним орган за ост. місцем роботи видає працівникові дублікат Т. к., а на першій сторінці Т. к., яка стала непридатною, робиться напис «Замість видано дублікат», а Т. к. повертається її власникові (працівнику). Т. к., не одержана працівником при звільненні, зберігається протягом 2 років у відділі кадрів підприємства, після цього строку незатребувана Т. к. (дублікат) зберігається в архіві підприємства протягом 50 років, а після закінчення цього строку може бути знищена в установленому порядку.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази