Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧЕКОВА КНИЖКА
   

ЧЕКОВА КНИЖКА

- комплект чекових бланків або формулярів, виготовлених (зброшурованих і зшитих) у вигляді спец, книжки. Видається банком — емітентом чека, в якому відкрито рахунок юрид. або фіз. особи (щодо фіз. осіб — також у разі внесення готівки), на підставі заяви клієнта встановленого зразка. Є юрид. підставою для власника рахунка на право розпоряджання ним. Ч. к. може складатися з 10, 20, 25 окр. аркушів-чеків і належить до категорії бланків суворої звітності. Порядок і правила емітування та використання Ч. к. для здійснення розрахунків, а також відповідальність за порушення цих правил визначені відповідними нормами Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001), Інструкції № 1 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України [затв. правлінням НБУ 2.VIII 1996 (з наст, змінами і доп.)], Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (затв. правлінням НБУ 29.XII 2000), ін. нормат.-прав. актів НБУ.

Згідно з зак-вом на кожну банк, операцію заповнюється одна сторінка Ч. к., в якій зазначається одержана власником чека грош. сума. Аналогічно він може безпосередньо розраховуватися чеками з ін. особами за товари, роботи чи послуги. Фіз. особі надаються один або кілька окр. розрахункових чеків на визначену банком суму, яка не може перевищувати суми коштів, що знаходяться на її рахунку, або суми, внесеної готівкою. Строк дії Ч. к. — 1 рік, а розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фіз. особі, — три місяці. Після закінчення строку дії або вичерпання ліміту грошових коштів Ч. к. підлягає поверненню до банку-емітента і погашенню ним. За бажанням клієнта банк може продовжити строк дії Ч. к. або власник рахунку поповнює її ліміт у разі його вичерпання. Якщо клієнтом припинено дальші розрахунки та є невикористані кошти за Ч. к. до закінчення строку дії, її власник подає книжку в банк разом з дорученням для зарахування невикористаного залишку лімітів, з якого депонувалися кошти.

Забороняється передавання Ч. к. її власником будь-якій ін. юрид. або фіз. особі, а також підписання незаповнених бланків чеків і проставляння на них відбитка печатки. В разі втрати Ч. к. її власник має подати до банку-емітента заяву із зазначенням номерів невикористаних чеків. Банк у реєстрац. картці, яка ведеться для обліку чеків, робить відмітку про номери загублених чеків і анулює їх. Якщо при оформленні Ч. к. допущено помилку, така книжка вважається зіпсованою і замість неї виписується нова.

Відповідальність за неправильне використання Ч. к., за збитки, що спричинені передачею книжки або окр. чеків ін. особі, втрату або крадіжку, а також через зловживання з боку осіб, уповноважених на підписання чеків, несе власник Ч. к. У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позбавити його права користуватися такою формою розрахунків, якщо це передбачено умовами договору на розрахун.-касове обслуговування.

Літ.: Платіжні системи. К., 1998; Банк, право України. К., 2000.

В. П. Нагребельний, Г. Ю. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази