Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow с arrow СТРАХУВАННЯ
   

СТРАХУВАННЯ

- в туризмі: 1) оформлення страхового полісу, яким передбачаються оплата медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування. Крім С. на випадок раптового захворювання і від нещасних випадків туроператор (турагент) на вимогу туриста сприяє в наданні послуг С. інших ризиків, пов'язаних із здійсненням подорожі; 2) захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб від подій (страхових випадків), які обов'язково відбудуться, за рахунок грошових фондів, сформованих із страхових внесків, що сплачуються страхувальниками; 3) юридичний контракт, відповідно до якого страховик зобов'язується виплатити визначену суму страхувальникові у випадку, якщо відбудеться передбачувана подія, що називається "страховий ризик", і в результаті цього застрахована сторона зазнає збитків. Страхувальник, відповідно до контракту, зобов'язується виплачувати визначену суму, що називається страховий внесок (страхова премія), або одноразово, або через регулярні проміжки часу. Щоб страховий контракт набув законної сили, у страхувальника має бути страховий інтерес. Насамперед, термін С. використовується для охоплення подій, що можуть статися, а можуть і не статися; 4) С. - засіб захисту всіх форм власності, життя і здоров'я громадян від непередбачених випадків і зазіхань третіх осіб. У туристській практиці найширше використовуються тлумачення 1) і 2). При цьому С. може бути добровільним, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком, і обов'язковим - на виконання вимог закону. Основні види С. в туризмі: особисте С. (страхування медичних витрат на лікування у випадку раптової хвороби чи в результаті нещасних випадків); майнове С. (страхування багажу, страхування витрат при пошкодженні особистого автотранспорту); С. цивільної відповідальності і на випадок вимушеного скасування поїздки. Українське законодавство вимагає обов'язкового особистого С. українських туристів. У випадку, якщо це передбачено законодавством країни перебування, страховий поліс має гарантувати оплату медичних витрат туристам і відшкодування їхніх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні, що відвідується. В туризмі поширені такі види страхування: С. життя - страховий поліс, за яким виплачується певна сума грошей у випадку смерті особи, що застрахувала своє життя; С. від нещасного випадку - право власника полісу на отримання певної суми грошей при ушкодженні частини тіла в результаті нещасного випадку (у туризмі обов'язкове особисте С. від нещасного випадку проводиться щодо туристів, які користуються різними видами транспорту, від стихійного лиха, пожежі тощо); С. відпусток і поїздок - страховий поліс, що охоплює різноманітні ризики, які можуть виникнути в період відпустки (компенсація за затримку поїздки у відпустку і з відпустки; відшкодування витрачених засобів у випадку скасування відпустки; компенсація у випадку крадіжки і втрати грошей, дорожніх чеків і кредитних карток; покриття витрат на медичне обслуговування тощо); С. спільне - розподіл страхового ризику між кількома страховиками, коли провідний страховик може вважати певний ризик при організації подорожі занадто великим для себе через те, що потенційні збитки, ймовірно, перевищать його фонд страхового відшкодування. У цьому випадку страховик пропонує розділити ризик іншим страховикам, кожен з яких у разі потреби, має покрити певну частину ризику в обмін на отримання частки страхової премії. При цьому власник страхового полісу має справу тільки з провідним страховиком. Випадок страховий - подія, що сталась, передбачена договором С. чи законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, отримувачеві вигод чи іншим третім особам.

 

Схожі за змістом слова та фрази