Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХУВАННЯ ПЕНСІЙНЕ
   

СТРАХУВАННЯ ПЕНСІЙНЕ

- система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання пенс, забезпечення гр-нам у старості, в разі повної чи часткової втрати працездатності, втрати годувальника з незалежних від них обставин та в ін. випадках, зазначених у законі, за рахунок пенс, страхових фондів, що формуються шляхом сплати страх, внесків роботодавцем, фіз. особами, а також бюджетних та ін. джерел, передбачених законом. Є складовою частиною загальнообов'язкового державного соціального страхування. Прав, базою С. п. в Україні є: Конституція 1996, Основи зак-ва України про загальнообов'язкове держ. страхування (1998), Закони «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне пенсійне страхування» (обидва — 2003), ін. правові акти, якими встановлюються умови пенс, забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового держ. пенс, страхування і недерж. пенс, забезпечення, міжнар. договори з пенс, забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верх. Радою України, та ін. нормат.-прав. акти, що стосуються пенс, забезпечення. Виключно законами про пенс, забезпечення визначаються: 1) види пенс, забезпечення; 2) умови участі в пенс, системі чи її рівнях; 3) пенс, вік, при досягненні якого особа має право на отримання пенс, виплат; 4) джерела формування коштів на пенс, забезпечення; 5) умови, норми та порядок пенс, забезпечення; 6) організація та порядок здійснення управління в системі пенс, забезпечення. С. п. залежить від багатьох факторів і передусім від страх, стажу працівника. Страх, стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому держ. пенс, страхуванню та за який щомісяця сплачені страх, внески в сумі не меншій, ніж мін. страх, внесок. Обчислюється страх, стаж у місяцях тер. органом Пенс, фонду України на підставі док-тів та в порядку, визначеному зак-вом.

С. п. реалізується системою, яка складається з трьох рівнів. Перший рівень — це солідарна система загальнообов'язкового пенс, страхування, яка базується на засадах солідарності й субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенс, фонду на умовах та в порядку, передбачених законом. Другий рівень — це нагромаджувальна система загальнообов'язкового держ. пенс, страхування, яка базується на засадах нагромадження коштів застрах. осіб у Нагромаджувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довіч. пенсій і однораз. виплат на умовах і в порядку, передбачених законом. Третій рівень — це система недерж. пенс, забезпечення, що базується на засадах добро-віл. участі гр-н, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенс, нагромаджень з метою отримання гр-нами пенс, виплат на умовах і в порядку, передбачених зак-вом про недерж. пенс, забезпечення. Гол. специфіка зазначених рівнів у тому, що перший і другий рівні становлять систему загальнообов'язкового С. п. в Україні, а другий і третій — систему нагромаджувального пенс, забезпечення. Гр-ни України можуть бути учасниками та отримувати пенс, виплати одночасно з різних рівнів зазнач, системи пенс, забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі гр-н у відповід. рівнях системи пенс, забезпечення в Україні та отримання пенс, виплат встановлюються законами з питань пенс, забезпечення. Питання щодо можливості участі іноземців та осіб без громадянства в системі пенс, забезпечення в Україні, а також участі гр-н України в іноз. пенс, системах регулюється законами України та міжнар. договорами, згоду на обов'язковість яких надає ВР України.

Нова система С. п. визначає і її суб'єктний склад. Суб'єктами солідар. системи є: а) застрах. особи, члени їх сімей та ін. особи, визначені законом; б) страхувальники; в) Пенс, фонд; г) уповноважений банк; д) підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій. Суб'єктами нагромаджувальної системи пенс, забезпечення є:

а) особи, від імені яких здійснюється нагромадження та інвестування коштів; б) підприємства, установи, організації та фіз. особи, які здійснюють перерахування коштів до системи нагромаджувального пенс, забезпечення; в) Нагромаджувальний фонд; г) недерж. пенс, фонди; д) юрид. особи, які здійснюють адм. управління Нагромаджувальним фондом і недерж. пенс, фондами та управління їх пенс, активами; е) зберігач; є) страх, організації. Солідарна система страхування передбачає пенс, забезпечення таких видів: а) за віком;

б) по інвалідності; в) у зв'язку з втратою годувальника. Пенсії за віком призначаються за наявності двох умов: а) наявності віку 60 років для чоловіків і 55 років для жінок; б) страх, стажу не менше 5 років. Мін. розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, а в жінок 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі 20 % серед, заробітної плати працівників, зайнятих у галузі економіки України, за поперед, рік, яка визначається спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади в галузі статистики. В разі, якщо особа виявить бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, то пенсія за віком підвищується на 3 % розміру пенсії, якщо відкладено вихід на пенсію на 1 рік, на 6,71 % — на два роки, на 11,83 % — на 3 роки, на 18,54 % — на 4 роки, на 27,07 % - на 5 років, на 36,46 % — на 6 років, на 46,85 % — на 7 років, на 58,43 % — на 8 років, на 71,19 % — на 9 років, на 85,32 %, якщо вихід на пенсію відкладено на 10 років. При цьому підвищення розміру пенсії можливе лише за повний рік страх, стажу, тобто неповний рік страх, стажу для підвищення пенсії не враховується. Зак-во про С. п. визначає д ва види пенс, забезпечення: 1) пенс, виплати і 2) соціальні послуги. До пенс, виплат у солідар. системі за рахунок коштів Пенс, фонду належать: а) пенсії за віком; б) пенсії по інвалідності і в) пенсії у зв'язку з втратою годувальника. За рахунок коштів Нагромаджувального фонду здійснюються такі пенс, виплати, як: а) довічна пенсія з установленим періодом; б) довічна обумовлена пенсія; в) довічна пенсія подружжя; г) однораз. виплата. Стосовно ж соціальних послуг у солідар. системі, то вони надаються за рахунок коштів Пенс, фонду. Такою соціальною послугою є допомога на поховання пенсіонера.

Держ. регулювання і нагляд за дотриманням зак-ва про С. п. здійснюють: 1) центр, орган викон. влади у сфері праці й соціальної політики та його тер. органи; 2) Держ. комісія з регулювання ринків фін. послуг України; 3) Держ. комісія з цінних паперів та фін. ринку. Оскарження дій чи бездіяльності страхувальників і викон. органів Пенс, фонду здійснюється відповідно до зак-ва про звернення гр-н, а також у суд. порядку. В разі порушення зак-ва щодо С. п. винні особи несуть адм., матеріальну та майнову відповідальність згідно із законом та укладеним договором.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази