Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
   

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

- вид загальнообов'язкового держ. соціального страхування. Передбачене Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (1998).

Метою загальнообов'язкового держ. соціального М. с. є встановлення гарантій щодо захисту прав гр-н на отримання безоплатної медичної допомоги на засадах соціальної рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров'я за рахунок нагромадження коштів. Запровадження загальнообов'язкового М. с. дозволить створити фонд цільового призначення, який гарантуватиме певний обсяг і рівень мед. допомоги населенню. В основу загальнообов'язкового М. с. покладено такі орг.-правові принципи: законод. визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального М. с; соціальна солідарність та субсидування: умови загальнообов'язкового держ. соціального М. с. не залежать від стану здоров'я і доходів застрахованих осіб; гарантування д-вою можливості реалізації застрахованими особами своїх прав на безоплатну мед. допомогу в системі загальнообов'язкового держ. соціального М. с; виключно цільове використання коштів загальнообов'язкового держ. соціального М. с; паритетність в управлінні системою загальнообов'язкового держ. соціального М. с. представників д-ви, застрахованих осіб та роботодавців. Суб'єктами загальнообов'язкового М. с. є застраховані особи (ф-ни України та іноземці, які постійно проживають в Україні, на користь яких здійснюється загальнообов'язкове М. с), страхувальники (роботодавці — для працюючих, органи місц. самоврядування — для осн. маси непрацюючого населення, навч. заклади — для відповідних категорій гр-н) та страховики (зокрема цільовий фонд страхування від нещасних випадків на в-ві та профзахворювань). Страховиком має бути також Фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування України — некомерц. самоврядна організація. До роботи в системі загальнообов'язкового М. с. залучаються заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності, акредитовані та ліцензовані в установленому законом порядку. На відміну від деяких країн, де обов'язкове М. с. вже запроваджено, в Україні можливе залучення до сплати страхових внесків на М. с. не тільки роботодавців та ін. страхувальників, а й застрахованих осіб. Розмір страхових внесків для роботодавців і застрахованих працюючих осіб встановлюється у відсотках до факт, витрат на оплату праці та ін. виплат найманим працівникам, які підлягають обкладанню прибутковим податком з гр-н, і сум оподаткованого доходу (прибутку). Для непрацюючих гр-н розмір страхових внесків встановлюватиметься фіксованою сумою у розмірі середньодушових витрат на охорону здоров'я, що гарантує оплату мед. допомоги згідно з відповідною програмою. Розмір страхових внесків щорічно затверджуватиме ВР України одночасно із прийняттям Держ. бюджету на наст. рік. Об'єктом загальнообов'язкового М. с. є страховий випадок, з настанням якого застрахований має право на отримання безоплатної мед. допомоги. Страх, випадком загальнообов'язкового М. с. є подія, з настанням якої виникає необхідність надання мед. допомоги у зв'язку з профілактикою, діагностикою, лікуванням і реабілітацією захворювань, невироб. травм, а також у зв'язку з вагітністю і пологами в обсягах, передбачених базовою програмою загальнообов'язкового держ. соціального М. с. Роб. органи викон. дирекції Фонду М. с. укладатимуть договори із закладами охорони здоров'я про надання мед. допомоги, що мають містити: тарифи на мед. послуги та порядок проведення розрахунків за них; порядок контролю за якістю наданої мед. допомоги; методи оплати за надану мед. допомогу; відповідальність сторін та ін. умови. Фонд М. с. оплачуватиме вартість наданої мед. допомоги, а не фінансуватиме утримання закладів охорони здоров'я. Застраховані особи в системі М. с. одержуватимуть свідоцтво, єдине за формою для всіх видів соціального страхування. Держ. нагляд за діяльністю Фонду М. с. здійснюватимуть спеціально уповноважені центр, органи держ. викон. влади.

Поряд із запровадженням загальнообов'язкового М. с. за рахунок прямих бюдж. асигнувань фінансуватимуться мед.-сан. та оздоровчо-профілакт. цільові програми і види мед. допомоги особливої соціальної вагомості, дотації на ліки пільговим категоріям населення, надзв. заходи щодо боротьби з епідеміями тощо. Запровадження загальнообов'язкового держ. соціального М. с. забезпечує: госп. самостійність закладів охорони здоров'я; відхід від залишкового методу формування ресурсів галузі, поєднання бюдж. і позабюдж. коштів; гармон. розвиток мед. закладів різних форм власності.

Н. Б. Болотіна, Л. М. Підгорна.

 

Схожі за змістом слова та фрази