Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
   

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

— галузь права, якою регулюються сусп. відносини у сфері діяльності органів поперед, розслідування (досудового слідства), прокуратури та суду при розслідуванні та суд. розгляді крим. справ, виконанні вироку, перевірці його законності та обгрунтованості в касац. (апеляційному) порядку і в порядку суд. нагляду. Нормат. базою К.-п. п. є Конституція України, міжнар. договори (згода на обов'язковість яких дана Верх. Радою України), КПК України та ін. законод. акти. Мета К.-п. п. — забезпечення швидкого і повного виявлення злочинів, викриття винних та правильного використання закону з тим, щоб кожна особа, яка вчинила злочин, була притягнута до крим. відповідальності і жоден з невинних не був засуджений. К.-п. п. спрямоване також на охорону прав і закон, інтересів фіз. та юрид. осіб, що беруть участь у крим.-процес, провадженні. Об'єктом К.-п. п. є крим.-процес, відносини, які складаються між органами поперед, слідства, прокуратурою та судом, а також між гр-нами і фіз. особами (учасниками крим.-процес, діяльності) та цими органами і судом при провадженні крим. справ.

Система цієї галузі права складається із заг. та особливої частин. До заг. частини належать: норми, якими закріплюються принципи К.-п. п., правовий статус суб'єктів крим.-процес, діяльності, тобто особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокуратури та суду, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого та ін. фізичних і представників юрид. осіб, що беруть участь у крим.-процес, діяльності; осн. положення стосовно джерел суд. доказів та ін. Особлива частина охоплює норми, якими регулюються крим.-процес, відносини на різних стадіях крим. процесу: порушення крим. справи, поперед, (досудового) слідства, віддання обвинуваченого до суду, суд. розгляду, перевірки законності та обгрунтованості вироку, ухвала суду (як та, що набула, так і та, що не набула закон, сили), її виконання. До особливої частини належать також норми, якими визначаються вимоги до різних крим.-процес. актів, у т. ч. до вироку суду як до акту правосуддя, крим.-процес, механізми захисту прав і закон, інтересів фіз. та юрид. осіб, що беруть участь у крим. процесі, порядок оскарження до суду постанов слідчого і прокурора, які обмежують права гр-нина на недоторканність його особи, житла, таємниці листування тощо.

Слід розрізняти К.-п. п. як галузь права й як науку. Як наука К.-п. п. вивчає: категорії і поняття, що стосуються крим.-процес, діяльності; систему правових норм, якими регулюються структура і форми діяльності органів поперед, (досудового) слідства та суду; проблеми використання не тільки К.-п. п., а й ін. галузей права, і насамперед крим. права, при провадженні та вирішенні крим. справи на різних стадіях кримінального процесу; закономірності впливу К.-п. п. на ефективність боротьби зі злочинністю.

Літ.: Ларин А. М. Уголовный процесс: структура права и структура зак-ва. М., 1975; Михеєнко М. М, Нор В. Т., Шибко В. П. Крим, процес України. К., 1999; Тертишник В. М. Крим.-процес, право України. К., 1999; Маляренко В. Т. Конст. засади крим. судочинства. К., 1999.

Ю. М. Грошевий.

 

Схожі за змістом слова та фрази