Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
   

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

- сукупність правових норм, якими регулюється порядок (процедура) реалізації матеріальних норм конст., цив., крим., адм. та ін. галузей права. П. п., отже, нерозривно пов'язане з матеріальним правом. Воно надає енергію матеріальному праву, є процес, формою здійснення і захисту останнього. Норми П. п. в одних випадках мають галуз. кодифікацію (ЦПК України, КПК України), а в інших — знаходяться у законах та ін. нормат.-прав. актах разом з нормами матеріального права. Таким «змішаним» актом є і Конституція України. В ній, зокрема, зафіксовано повноваження органів усіх гілок держ. влади (матер, норми), а також порядок утворення і діяльності цих органів (процес, норми). Вміщення норм матеріального права та П. п. в одному акті є характерним і для міжнар. угод. Практична дія норм П. п. передбачає наявність спец, механізму. В одних випадках він не виокремлюється у самост. систему, а в інших — для цього утворюються спец, органи, зокрема судові. П. п. є обов'язковим алгоритмом їх пра-вомір. діяльності щодо забезпечення реалізації норм матеріального права.

Див. також Адміністративне провадження, Конституційне провадження, Кримінально-процесуальне право, Цивільне процесуальне право.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази