Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ 1917
   

ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ 1917

- перший закон про землю Рад. Росії. Прийнятий 2-м Всерос. з'їздом рад 26.Х (8.XI) 1917. До Д. про з. 1917 було включено т. з. Селянський наказ про землю, складений на основі 242 сел. наказів, доставлених з різних регіонів Росії депутатами І Всерос. з'їзду рад сел. депутатів (7.V- 10.VI 1917). Д. про з. 1917 базувався на трьох осн. правових положеннях. По-перше, декрет проголошував націоналізацію зем. фонду Росії. У п. 1 Сел. наказу зазначалося, що «право приватної власності на землю скасовується назавжди; землю не можна ні продавати, ні купувати, ні здавати в оренду або заставу, ні в будь-який інший спосіб відчужувати». Згідно з Д. про з. 1917 уся земля (державна, удільна, кабінетська, монастирська, церковна, посесійна, майоратна, приватновласницька, громадська, селянська та ін.) відчужувалася без викупу — оберталася у всенар. добро і переходила в користування тих, хто на ній працював. По-друге, декретом передбачалися конфіскація поміщ., уділ., монаст. і церк. земель та передача їх у розпорядження волосних зем. к-тів і повітових рад сел. депутатів. По-третє, Д. про з. 1917 містив вимогу забезпечення зрівняльного землекористування, тобто розподіл земель «між трудящими залежно від місцевих умов, за трудовою або споживчою нормою».

Прийняття Д. про з. 1917 призвело до встановлення виключної власності д-ви на весь зем. фонд країни. Земля була вилучена з цив. обігу і надавалася відповідними держ. органами тільки в користування і на безплатній основі.

Д. про з. 1917 ініціював розвиток зем. зак-ва Укр. рад. республіки. Відповідно до рішення 1-го Всеукр. з'їзду рад (24—25.XII 1917) дію декрету було поширено на тер. України. Декрет, базуючись на сел. наказах, сприяв зростанню підтримки більшов. партії з боку селян, у т. ч. в Україні. Втім, у міру зміцнення рад. влади його наріжне положення про розподіл земель між селянами за трудовою чи споживчою нормами було, по суті, скасоване в кін. 20-х pp. з початком колективізації. Ін. положення Д. про з. 1917 зберігали своє значення в Україні до поч. 90-х pp. Логіка економічної, зокрема аграрної, реформи привела до скасування режиму виключної власності д-ви на землю. Згідно із Законом України «Про форми власності на землю» (1992) в Україні, крім державної, були запроваджені також колективна і приватна форми власності на землю.

Літ.: Законод. акти про землю. K., 1979.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази