Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ЗЕМЛЮ
   

ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ЗЕМЛЮ

- документ, виданий від імені д-ви, що посвідчує право власності чи право пост, користування землею. Відповідно до форм власності на землю, передбачених Земельним кодексом України (державної, колективної і приватної), ВР України затвердила форми держ. актів: на право пост, користування землею, на право колект. власності на землю; на право приват, власності на землю. Д. а. на з. видаються і реєструються сільс., селищ., міськ., район, радами за місцезнаходженням земельних ділянок.

Д. а. на з. є правоустановчими док-тами і відіграють важливу роль у регулюванні зем. відносин. У держ. акті зазначаються власник землі чи землекористувач, орган, за рішенням якого йому надано зем. ділянку, її цільове призначення, а також відомості про реєстрацію акта. Невід'ємною частиною Д. а. на з. є план зовн. меж зем. ділянки, переданої у власність чи пост, користування. За ст. 22 ЗК України (в ред. від 13.III 1992) право власності на землю або право користування наданою зем. ділянкою виникає у фіз. чи юрид. осіб після встановлення землевпоряд. організаціями меж зем. ділянки в натурі (на місцевості) та одержання док-та, що посвідчує це право. Використовувати зем. ділянку, в т. ч. на умовах оренди, до встановлення меж цієї ділянки у натурі (на місцевості) та одержання док-та, що посвідчує право власності або користування землею, забороняється. Держ. акт на право колект. власності на землю видається колект. сільськогосп. підприємству, сільськогосп. кооперативу, сільськогосп. акціонерному т-ву із зазначенням розмірів земель, що перебувають у власності підприємства, кооперативу, т-ва і в колект. власності гр-н. До держ. акта додається список цих гр-н. Згідно із ЗК України, держ. акти на право приват, власності на землю видаються гр-нам України, які отримали зем. ділянки у приватну власність для: ведення сел. (фермерського) г-ва; ведення особистого підсобного г-ва; спорудження та обслуговування жиого будинку і госп. будівель; садівництва; гаражного буд-ва; дачного буд-ва. Держ. акти на право пост, користування видаються також гр-нам і юрид. особам, яким зем. ділянки надаються не у власність, а в користування без заздалегідь встановленого строку, тобто у постійне користування; такі зем. ділянки залишаються у держ. власності.

Відповідно до ст. 23 ЗК України держ. акт — єдиний документ, що посвідчує право власності чи право пост, користування землею. Декретом КМ України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26.XII 1992 передбачалася масова передача зем. ділянок, що перебували у пост, користуванні гр-н, у приватну власність гр-н. Однак через неможливість вчасного виготовлення та видання відповідної кількості держ. актів на право приват, власності дію ст. 23 ЗК було призупинено. Декретом встановлено, що право приват, власності гр-н на зем. ділянки, крім ділянок, наданих для ведення сел. (фермерського) г-ва, може посвідчуватися відповідною радою (випискою з її рішення), про що робиться запис у зем.-кадастрових документах, з наступною видачею гр-нинові держ. акта на право приват, власності на землю. Окрім того, указом Президента України «Про приватизацію та оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності» від 12.VII 1995 було дозволено приватизацію фіз. та юрид. особами земель сільськогосп. призначення шляхом їх купівлі у д-ви для здійснення підприємницької діяльності, що не передбачено ЗК України. Згаданим указом встановлено, що до затвердження ВР України форми відповідного держ. акта на право приват, власності на землю зареєстрований договір купівлі-продажу на землю є док-том, який посвідчує право приват, власності на придбану зем. ділянку. Однак приватизація зем. ділянок без отримання держ. акта на право власності на землю не набула поширення. Тому 19.1 1999 Президент України видав указ «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення», яким КМ України зобов'язано затвердити форму держ. акта на право власності на землі несільськогосп. призначення. Така форма була затв. постановою КМ України від 24.111 1999. Згідно з постановою держ. акти на право власності на землі несільськогосп. призначення видаються юрид. особам і гр-нам — суб'єктам підприєм. діяльності, які приватизують зем. ділянки під об'єктами не-рухом. майна, що знаходиться у власності зазначених юрид. осіб та гр-н. Причому такий акт може видаватися і у випадку отримання зем. ділянки у спільну власність двома і більше юридичними чи фіз. особами.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази