Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ
   

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ

- форма сусп. (публічної) власності на землю, суб'єктами якої є тер. громади в особі сільських, селищних, міських, районних і обласних рад. Передбачена Конституцією України. Формується на базі земель, що перебувають у держ. власності. Відповідно до чинного законодавства (земельного, цивільного, про місцеве самоврядування) визначено категорії земель, які в обов'язковому порядку передаються у комунал. власність. До них віднесені землі заг. користування у межах нас. пунктів, а також зем. ділянки, на яких розміщено об'єкти комунал. власності. Крім того, в комунал. власність можуть бути передані й ін. землі, що перебувають у держ. власності. Передача в комунал. власність зем. ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухом. майна, що перебувають у держ. власності та у сфері управління районних держ. адміністрацій, здійснюється за рішенням РМ АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держ. адміністрацій. Ін. землі, на яких розміщені об'єкти держ. власності, можуть бути передані у комунал. власність лише за рішенням КМ України.

Разом з тим зак-вом визначено перелік земель держ. власності, які не можуть бути передані в комунал. власність. До них належать: землі гірничодоб. пром-сті держ. значення і зем. ділянки з розвіданими родовищами корисних копалин загальнодерж. значення; землі єдиної енергет. та косм. систем; землі залізниць, що засновані на держ. власності, автомоб. доріг держ. значення, землі авіац. і трубопровідного тр-ту, на яких розміщено об'єкти держ. власності; землі держ. установ зв'язку та інформації; землі ЗС України, СБУ, ін. військ, формувань, створених відповідно до законів України; землі природно-заповідного фонду загальнодерж. значення та ін. землі природоохор. призначення, а також землі територій і об'єктів загальнодерж. значення, що мають особливу екол., наук., оздоровчу, естет, та істор.-культурну цінність; землі ліс. фонду загальнодерж. значення поза межами нас. пунктів; землі вод. фонду, за винятком закритих водойм, боліт, каналів, повністю розміщених у межах нас. пунктів, а також річок, які від витоку до гирла повністю розміщені в межах нас. пунктів; землі держ. сільськогосп. н.-д. установ і навч. закладів та їх досл. господарств, держ. учбових господарств навч. закладів, держ. сортовипробувальних станцій і сортодільниць, держ. елітно-насінницьких і насінницьких господарств; землі держ. племінних заводів, племінних господарств, конезаводів, держ. господарств з вирощування хмелю, ефіроолійних і лікарських рослин, фруктів і винограду; зем. ділянки, що використовуються для забезпечення діяльності Президента України, ВР України, КМ України, ін. держ. органів; землі НАН України, галузевих академій наук, ін. держ. наук, установ та організацій; землі запасу, призначені для забезпечення загальнодерж. потреб. Землі, які передаються у комунал. власність, мають бути відмежовані від земель держ. власності. Таке розмежування полягає у визначенні і встановленні в натурі (на місцевості) меж зем. ділянок, що перебувають у держ. та комунал. власності. Межі зем. ділянок встановлюються на підставі проектів визначення їх меж. Зем. власність тер. громад може формуватися не тільки за рахунок передачі земель з державної у комунал. власність. Право комунальної власності на землю може набуватися і в разі вилучення (викупу) для громад, потреб зем. ділянок, які перебувають у власності гр-н та юрид. осіб, а також у разі придбання тер. громадами ділянок за цив.-правовими угодами. Зак-вом України передбачена можливість передачі земель з комунальної у держ. власність. Така передача може здійснюватися за рішенням сільс., селищ., міських рад — щодо зем. ділянок, які перебувають у власності відповідних тер. громад, а також за рішенням районних і обласних рад — щодо зем. ділянок, які є спільною власністю тер. громад сіл, селищ, міст і перебувають в управлінні районних чи обласних рад.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази