Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДЗЕМНІ ВОДИ
   

ПІДЗЕМНІ ВОДИ

— води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верх, частини земної кори в усіх фіз. станах. Є складовою частиною Водного фонду України. їх прав, режим регулюється ВК України та ін. нормат.-прав. актами. Кодексом передбачено, що П. в. питної якості в першу чергу повинні використовуватися для задоволення потреб питного і госп.-побут, водопостачання населення, а також харч, пром-сті й тваринництва. Використання П. в. здійснюється здебільшого в порядку спец, водокористування. Дозвіл на спец, користування П. в. видається: органами Мінекології України (щодо вод. об'єктів загальнодерж. значення); ВР АР Крим, обласними, Київ, та Севастопольською міськими держ. адміністраціями за погодженням з відповід. органами Мінекології України (щодо вод. об'єктів місц. значення). Діяльність по видобуванню П. в. до глибини 20 м для госп. і побут, потреб власниками зем. ділянок здійснюється без дозволів. Осн. метою видачі дозволу на використання П. в. є: впорядкування робіт по бурінню експлуатац. свердловин на воду; проведення бурових, ремонт, робіт і робіт з тампонажу свердловин на профес. рівні; запобігання забрудненню П. в. ВК України передбачено систему заходів охорони П. в. Зокрема, підприємства, установи та організації, діяльність яких може негативно впливати на стан П. в., особливо ті, що експлуатують нагромаджувачі пром., побут, і сільськогосп. стоків чи відходів, зобов'язані здійснювати заходи для запобігання забрудненню П. в., а також обладнувати локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом цих вод. У разі розкриття водоносних горизонтів з П. в. питної якості особи, які проводять бурові, гірничі та ін. роботи, пов'язані з пошуком, розвідкою, експлуатацією родовищ корисних копалин, повинні повідомити про це у встановленому порядку держ. органи геології, охорони навкол. природ, середовища і сан. нагляду для вжиття заходів щодо охорони П. в. від вичерпання і забруднення.

Усі свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні та ін. гірничопошукові й експлуатац. гірничі виробки і покинуті криниці повинні бути затамповані або ліквідовані. Ліквідацію пошукових виробок та ліквідац. тампонаж пошукових свердловин будь-якого призначення здійснюють організації, що виконують пошукові роботи, а непридатних і покинутих експлуатац. та спостереж. свердловин і виробок — організації, на балансі яких вони знаходяться. Особи, винні в порушенні правил використання П. в., притягуються до юрид. відповідальності.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази