Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТІЧНІ ВОДИ
   

СТІЧНІ ВОДИ

— води, що утворилися в процесі госп.-побут, і вироб. діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведені від забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання атм. опадів. Умови і порядок скидання С. в. у водні об'єкти визначаються Водним Кодексом України, Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України (затв. Держжитлокомунгоспом України 28.XII 1992), Державними санітарними правилами і нормами скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища (ДСанПІН 199-97), затв. МОЗ України 9.УІІ 1997 та ін. нормат.-прав. актами. Скидання С. в. у водні об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню С. в. чи його припинення, якщо вони: 1) можуть бути використані в системах оборотного, повтор, і послідовного водопостачання; 2) містять цінні відходи, що можуть бути вилучені; 3) містять пром. сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві продукти підприємств у кількості, що перевищує встановлені нормативи технол. відходів; 4) містять речовини, щодо яких не встановлено гранично допустимих концентрацій; 5) перевищують гранично допустимі скиди токсич. речовин та містять збудників інфекц. захворювань; 6) за обсягом скидання забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі нормативи; 7) призводять до підвищення температури води вод. об'єкта більш як на 30С порівняно з її природ, температурою у літній період; 8) є кубовими залишками, шламами, що утворюються у результаті їх очищення та знезараження. Забороняється скидати С. в., використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо). У разі перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин скидання С. в. у поверхневі водні об'єкти може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) чи припинено в порядку, встановленому зак-вом. Підприємства, установи та організації, що мають нагромаджувачі промислово забруднених С. в., зобов'язані впроваджувати ефективні технології для їх знешкодження та утилізації і здійснювати рекультивацію земель, зайнятих нагромаджувачами. Скидання цих вод у поверхневі водні об'єкти здійснюється згідно з індивід, регламентом, погодженим з державними органами екології та природних ресурсів.

Створення полігонів для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, С. в., а також забруднюючих речовин, відходів в-ва, мінералізованих шахтних та термальних вод, що утворюються на основі природ, вод і не піддаються очищенню існуючими методами, допускається у виняткових випадках після проведення спец, досліджень, з дозволу спеціально уповноваженого центр, органу викон. влади з питань екології та природ, ресурсів, за проектами, погодженими із спеціально уповноваженими центр, органами викон. влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці та відповідною місц. радою. Див. також Охорона вод, Підземні води.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази