Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДЗЕМНІ РОБОТИ
   

ПІДЗЕМНІ РОБОТИ

- роботи, виконання яких пов'язано з перебуванням під землею (шахти, рудники, буд-во метрополітену тощо). П. р. виконуються в умовах з відхиленням від звичайних і тому регулюються, крім заг. норм про працю, спец, правовими нормами, що встановлюють як особливості праці під землею, так і відповідні обмеження для залучення окр. працівників до роботи під землею, а також певні гарантії та пільги. Згідно з чинним зак-вом України про працю на П. р., як правило, забороняється праця жінок і неповнолітніх. Перелік посад і робіт, на яких забороняється праця жінок і неповнолітніх на П. р., затв. МОЗ України 29.ХІІ 1993 і 31.III 1994. Для працівників, зайнятих на П. р., встановлено скороч. роб. день (зміна), переваги в оплаті праці порівняно з працівниками, які працюють не під землею, передбачено пільги при призначенні труд, пенсій за віком, за інвалідністю, у разі втрати годувальника. Пенсії призначаються у вищих розмірах і при зменшенні труд, стажу і віку працівника, за умови, щоб труд, стаж на П. р. становив не менше половини стажу, необхідного для призначення пенсії, незалежно від місця ост. роботи.

Літ.: Стичинський Б. С, Зуб І. В., Ротань В. Г. Наук.-практ. коментар до зак-ва України про працю. К., 2000.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази