Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
   

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

— зміни природних умов і природних ресурсів у процесі господарської діяльності людини. Вплив людини на навколишнє середовище та його компоненти виявляється в різних формах: зміна земної поверхні (розорювання земель, вирубування лісів, осушення боліт, спорудження міст, великих пром. комплексів тощо), складу біосфери, добування корисних копалин, викиди різних речовин в атмосферу та гідросферу, створення відвалів вироблених порід та ін. Внаслідок П. п. с. змінюється енерг. і, зокрема, тепловий баланс окремих районів і планети в цілому. Розрізняють П. п. с. направлене (напр., створення культурних ландшафтів, меліорація території)і ненаправлене (непередбачене). Направлене П. п. с. може бути спрямоване на госп. освоєння нових просторів або на відновлення корисних властивостей природно-територіальних комплексів. П. п. с. значно зросло в умовах науково-технічної революції. За капіталізму з його хижацьким використанням природних умов і ресурсів природі завдається непоправної шкоди. Прикладом цього є мертві води деяких озер, р. Рейну та ін., мільйони гектарів еродованих земель у США, Австралії тощо. В умовах планового соціалістич. г-ва ТІ. п. с. передбачає не тільки регулярне використання природи, а й її збереження та збагачення. В усіх соціалістич. країнах заходи щодо П. п. с. розробляють з урахуванням закономірностей формування природно-тер. комплексів. Вони базуються на досягненнях наук. досліджень і передбачають забезпечення раціонального природокористування при обов'язковому збагаченні та охороні природи. Кожний захід П. п. с. має містити комплексну оцінку стану природного середовища та прогнозування можливих змін природи даного району на перспективу (див. Прогноз географічний). Цілеспрямоване, направлене П. п. с. у нашій країні пов'язане з необхідністю розв'язання складних наукових і практичних проблем — регулювання стоку річок, меліорація, збереження Байкалу, забезпечення госп. освоєння і високої продуктивності посушливих тер. Казахстану, Середньої Азії, України тощо. Розв'язанням цих проблем займається комплекс наук, у т. ч. і географічних (Див. Конструктивна географія).

Літ.: Украина и Молдавия. М., 1972; Природные ресурсы Русской равнины в прошлом, настоящем и будущем. М., 1976.

М. І. Щербань.

 

Схожі за змістом слова та фрази