Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
   

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

— надходження у навкол. природне середовище речовин та енергії, які завдають або можуть завдати шкоди екол. рівновазі, природ, ресурсам, здоров'ю людей, їх життю і діяльності. Забруднення може бути спричинено факторами природного (землетруси, виверження вулканів, атм. опади, бурани, зсуви, ерозія фунтів) і антропоген, (людського) походження (викиди і скиди у навкол. природне середовище забруднюючих хім. та ін. речовин суб'єктами госп. діяльності). Вплив забруднюючих речовин на середовище зумовлений їх токсичністю та обсягом надходження, а також залежить від стійкості цього середовища проти негат. зовн. подразників. Правовими критеріями, за якими визначається стан навкол. природ, середовища в Україні, є нормативи екол. безпеки — гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у природ, середовищі, фанично допустимі рівні акуст., електромагн., радіац. та ін. шкідливого фіз. впливу на навкол. природне середовище, фанично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування. За Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991 ці нормативи повинні відповідати вимогам охорони навкол. природ, середовища та здоров'я людей (ст. 33). Перевищення нормативів є юрид. фактом, який свідчить про 3. н. п. с, з усіма наслідками, що випливають з цього.

Питання охорони навкол. природ, середовища від забруднення регулюються нормами міжнар. права і нац. зак-ва. Закон «Про охорону навколишнього природного середовища», напр., передбачає: фанично допустимі викиди та скиди у навкол. природне середовище забруднюючих хімічних речовин; рівні шкідливого впливу фіз. і біол. чинників; систему моніторингу навкол. природ, середовища; вимоги до суб'єктів госп. діяльності щодо запобігання 3. н. п. с; розробку і прийняття держ. екол. програм; повноваження рад та ін. держ. органів щодо охорони навкол. природ, середовища від забруднення. Держ. контроль у цій галузі покладено на місц. ради і держ. адміністрації, а також

М-во охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України. Найповніше у нац. зак-ві врегульовані питання охорони від забруднення таких природ, ресурсів, як земля, атм. повітря і вода. Крім Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідні норми містяться у Земельному кодексі України, Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (1992), Водному кодексі України та ін. За забруднення грунтів, водойм і атм. повітря встановлено крим. (ст. 228 Кримінального кодексу України) і адм. (ст. 52, 59, 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення) відповідальність. Шкоду, завдану забрудненням навкол. природ, середовища, може бути відшкодовано у цив. порядку за нормами Цивільного кодексу України. Міжнар. право першочергову увагу звертає на запобігання забрудненню мор. середовища, атм. повітря і косм. простору. Конвенція ООН по морському праву 1982, зокрема, зафіксувала обов'язки держав щодо запобігання забрудненню мор. середовища з мор. суден і джерел, що знаходяться на суші, внаслідок діяльності на мор. дні, а також шляхом захоронения токсин., шкідливих і отруйних речовин чи забруднення з атмосфери або через неї. Низка міжнар. конвенцій спрямована на боротьбу із забрудненням моря нафтою. Це, зокрема, Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969, Конвенція про запобігання забрудненню з суден 1973, Конвенція про запобігання забрудненню моря нафтою та іншими рідкими речовинами 1973 тощо.

Важливими для України також є Конвенція про запобігання забрудненню морського середовища з джерел, розташованих на суші 1974, Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 та ін. КК України передбачає відповідальність за забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи іншими відходами і матеріалами (ст. 228'). У галузі охорони атм. повітря від забруднення діють Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1977, Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій 1992, Віденська конвенція про охорону озонового шару 1985 і Монреальський протокол до неї 1987 тощо. Обов'язок держав вживати заходи щодо недопущення шкідливого забруднення космосу закріплений у Договорі про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла 1966 (Договір про космос).

Літ.: Колбасов О. С. Мсждунар.-правовая охрана окружающей среды. М., 1982; Молодцов С. В. Междунар. мор. право. М., 1987; Кондратюк Є. М., Хархота Г. 1. Словник-довідник з екології. К., 1987; Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. К., 1989.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази