Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОВКІЛЛЯ)
   

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОВКІЛЛЯ)

- система політ., екон., орг., тех., сан. та ін. держ. і громад, заходів, спрямованих на забезпечення безпечного для життя і здоров'я людини довкілля та рац. використання природ, ресурсів. Прав, основою такої охорони в нашій країні є Конституції! України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991 та ін. акти екол. зак-ва. Базовими принципами О. н. п. с. (д.) є: пріоритетність вимог екол. безпеки, обов'язковість додержання екол. стандартів, нормативів і лімітів використання природ, ресурсів при здійсненні госп., управлін. та ш. діяльності; гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; запобіж. характер заходів щодо навкол. природ, середовища; екологізація матеріального в-ва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навкол. природ, середовища, використання та відтворення відновлюваних природ, ресурсів, широкого впровадження новіт. технологій; збереження просторової та видової різноманітності й цілісності природ, об'єктів і комплексів; наук, обгрунтоване узгодження екол., екон. та соціальних інтересів сусп-ва на основі поєднання міждисциплінарних знань екол., соціальних, природ, і тех. наук та прогнозування стану навкол. природ, середовища; обов'язковість екол. експертизи; гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навкол. природного середовища, формування у населення екол. світогляду; науково обгрунтоване нормування впливу госп. та ін. діяльності на навкол. природ, середовище; безоплатність загального та платність спец, використання природних ресурсів для госп. діяльності; стягнення плати за забруднення навкол. природного середовища та погіршення якості природ, ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням зак-ва про охорону навкол. природного середовища; вирішення питань охорони навкол. природ, середовища та використання природ, ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екол. обстановку; поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навкол. природного середовища; вирішення проблем охорони навкол. природного середовища на основі широкого міждерж. співробітництва.

О. н. п. с. (д.) є конст. обов'язком д-ви і всіх гр-н. Зокрема, відповідно до ст. 16 Конституції України до обов'язків д-ви належить забезпечення екол. безпеки і підтримання екол. рі вноваги на тер. України, подолання наслідків Чорноб. катастрофи. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66 Конституції). Д-ва вживає відповід. заходів шляхом прийняття і реалізації держ., міждерж., регіон., місц. та ін. тер. програм О. н. п. с. (д.). Фін. ресурси на ці заходи забезпечуються з держ. та місц. бюджетів. Держ. органом, відповідальним за здійснення екол. політики в Україні, є Міністерство екології і природних ресурсів України. Функції управління і контролю у цій галузі виконують також ін. уповноважені на це м-ва і відомства, органи місц. самоврядування та місц. держ. адміністрації. Особи, винні в порушенні правил О. н. п. с. (д.), притягуються до встановленої законом юрид. відповідальності.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази