Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВІ ВИТРАТИ
   

СУДОВІ ВИТРАТИ

- 1) У цив. судочинстві -витрати, які пов'язані з провадженням цив. справи в суді й покладаються на сторони, третіх осіб із самост. вимогами у справах позов, провадження, заявників і заінтерес. осіб у справах окр. провадження та в деяких справах, що виникають з адм.-прав, відносин. С. в. складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. Держ. мито у передбаченому зак-вом розмірі справляється з позов, заяв, зустрічних позов, заяв, заяв третіх осіб, які заявляють самост. позовні вимоги на предмет спору між сторонами; із заяв (скарг) у справах окр. провадження; зі скарг гр-н на рішення, дії або бездіяльність держ. органів, юрид. чи посад, осіб у сфері управлін. діяльності; зі скарг на рішення, прийняті щодо реліг. орг-цій; з апеляц. і касац. скарг та заяв про перегляд суд. рішень за нововиявленими та винятковими обставинами; за повторну видачу копії суд. рішення, вироку, ухвали, постанови суду. Від сплати держ. мита звільняються: позивачі — робітники, службовці, члени колект. сільськогосп. підприємств, працівники сел. (фермерських) господарств — за позовами про стягнення зарплати, а також за ін. вимогами, пов'язаними з труд, діяльністю; позивачі — за позовами, що випливають з автор, права, а також з права на відкриття, винаходи, корисні моделі, пром. зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, рац. пропозиції; позивачі — за позовами про стягнення аліментів тощо.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: 1) суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам; 2) витрати на проведення огляду на місці; 3) витрати на розшук відповідача. Суд (суддя), виходячи з майн. стану гр-нина, може звільнити його від сплати С. в. у дохід д-ви.

Кошти, потрібні на оплату свідків і експертів, а також на проведення огляду на місці, заздалегідь вносить сторона, яка порушила відповідне клопотання. Якщо виклик цих осіб або огляд на місці проводяться за клопотанням обох сторін або з ініціативи суду, потрібні для цього кошти вносяться обома сторонами порівну. Стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони всі С. в., хоча б ця сторона і була звільнена від їх оплати на користь д-ви. Якщо позов задоволено частково, С. в. присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених судом позов, вимог, а відповідачеві — пропорційно до тієї частини позов, вимог, в якій позивачеві відмовлено (ч. 1 ст. 75 ЦПК України). 2) У крим. судочинстві — визначена зак-вом частина витрат д-ви на проведення дізнання, досуд. слідства і суд. розгляд. С. в. складаються: 1) із сум, що вгадані й мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим; 2) із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження реч. доказів; 3) з ін. витрат органів дізнання, досуд. слідства і суду під час провадження у даній справі (напр., відшкодування вартості речей, зіпсованих чи знищених при відтворенні обстановки та обставин події, оплата вартості експертизи, проведеної в експерт, установі, тощо). С. в. покладаються на засуджених, але С. в., пов'язані з неспроможністю особи, з якої вони мають бути стягнуті, а також з виплатою сум перекладачеві, відносять на рахунок д-ви. С. в. у справах, де визнано винними кількох підсудних, стягуються з кожного окремо з урахуванням ступеня вини та майн. стану. У разі виправдання підсудного за однією чи кількома статтями пред'явленого обвинувачення або при виключенні одного чи кількох епізодів С. в. у цій частині відносять на рахунок д-ви.

У справах про злочини неповнолітніх С. в. можуть покладатися на їхніх батьків або опікунів.

У разі закриття справ про злочини, зазначені в ч. 1 ст. 27 КПК України, у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим суд може покласти С. в. на одного з них або на обох.

Питання про те, на кого мають бути покладені С. в. і в якому розмірі, вирішує суд при постанов ленні вироку або ухвали (постанови).

Літ.: Бородин М. М., Кройтор В. А. Судеб, и арбитраж, расходы. X., 1997; Тертышник В. М. Уголов. процесс. X., 2000; Штефан М. И. Цив. процес. К., 2001.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази