Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕБАТИ СУДОВІ
   

ДЕБАТИ СУДОВІ

(франц. debats, від debat-tre - сперечатися) — частина суд. розгляду цив. чи крим. справи, в якій учасники процесу у своїх промовах на основі проведеного в суд. засіданні дослідження доказів викладають суду свою остаточну думку щодо оцінки доказів і можливого рішення у справі. У цив. процесі Д. с. складаються з промов сторін та ін. осіб, шо беруть участь у справі, в яких викладаються висновки стосовно обставин справи, досліджених у суд. засіданні доказів і пропозиції щодо задоволення чи відмови у задоволенні правової вимоги із зазначенням законів, на підставі яких має бути прийнято рішення. Послідовність виголошення промов визначена в законі (ст. 194 Цивільного процесуального кодексу України). Спочатку головуючий надає слово позивачу, його представникові, третій особі на стороні позивача, далі - відповідачу, його представникові, третій особі на стороні відповідача. Потім виступає третя сторона з самост. вимогами (напр., організація, яка вступає у справу з приводу спору між спадкоємцями про поділ спадщини, заявивши до них вимогу на це майно у зв'язку з тим, що спадкодавець своїм заповітом залишив це майно організації). Якщо на захист прав та охоронюваних законом інтересів ін. осіб (позивачів, заявників, третіх осіб із самост. вимогами) звернулися до суду прокурор чи уповноважені органів держ. управління, профспілок, держ. підприємств, установ, організацій, колгоспів, кооп. організацій, їх об'єднань, громад, орг-цій або окр. гр-ни, то тоді вони виступають в Д. с. першими. Останніми виступають представники громад, орг-цій і труд, колективів, яких уповноважено викласти думку організації чи колективу щодо можливого вирішення даної справи.

У крим. процесі Д. с. полягають у промовах прокурора (як державного обвинувача), громадського обвинувача, потерпілого і його представника — у справах, зазначених у ч. 1 ст. 27 Кримінально-процесуального кодексу України, а також у справах, в яких прокурор або громад, обвинувач не бере участі, — цив. позивача, цив. відповідача або їх представників, громадського захисника, захисника, а за його відсутності — самого підсудного (ст. 318 КПК). Конституцією України підтримання державного обвинувачення у суді прокурором визнається однією з осн. засад судочинства і, таким чином, воно є обов'язковим у кожній крим. справі публіч. обвинувачення. Учасники Д. с. з позицій обвинувачення і захисту оцінюють підсумки дослідження доказів, доведеність чи недоведеність події злочину, винності підсудного та ін. обставини, що підлягають встановленню у крим. справі, і вносять суду відповідні пропозиції щодо вирішення справи. Промови прокурора та адвоката, як у цив., так і в крим. процесі, мають бути підготовлені і виголошені на високому профес. рівні, тактовно, з глибоким аналізом факт, обставин справи, матеріального і процес, закону, доказів, досліджених у суд. засіданні. Учасники Д. с. мають право посилатися у своїх промовах тільки на ті докази, які досліджені в суд. засіданні. Якщо під час Д. с. виникне потреба подати нові докази, суд відновлює суд. слідство. Після закінчення відновленого суд. слідства суд знову відкриває Д. с. з приводу додатково досліджених обставин (ч. З ст. 318 КПК, ст. 196 ЦПК).

Суд не має права обмежувати тривалість Д. с. певним часом. Головуючий зупиняє промовців лише тоді, коли вони в промовах виходять за межі розглядуваної справи. Після закінчення промов учасники дебатів мають право обмінятися репліками. У крим. процесі право ост. репліки належить захиснику, а коли його немає — підсудному.

Літ.: Савицкий В. М. Гос. обвинение в суде. М., 1971; Матвиенко ?. А. Судеб, речь. Минск, 1972; Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988; Алексеев Н. С, Макарова 3. В. Оратор, искусство в суде. Ленинград, 1989; Молдован В. В. Суд. риторика. К., 1996; Михеєнко ?. ?., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1997; Ште-фан М. И. Цив. процес. К., 1997; Михеєнко ?. ?., Hop В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази