Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нел-нер arrow НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ
   

НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ

— неплановані витрати і втрати виробничих підприємств, госп. орг-цій і установ, спричинені в основному безгосподарністю у використанні екон. ресурсів (трудових, матеріальних, природних і фінансових) і порушенням планово-договірної дисципліни. До Н. в. належать: втрати від простоїв цехів з вини підприємств; штрафи, пеня і неустойки за простої вагонів, невиконання різних пунктів договірних зобов'язань; втрати від браку і сплата проценту за прострочені позички; необгрунтовані перевитрати фонду заробітної плати, сировини, матеріалів, палива тощо. Всебічне скорочення і ліквідація Н. в. на основі вдосконалення планово-екон. механізму господарювання і підвищення відповідальності за використання всіх видів ресурсів — важливий резерв зниження собівартості і підвищення ефективності госп. діяльності соціалістичного підприємства.

В. П. Нестеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази