Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow д arrow ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКА
   

ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКА

- 1. Туропе раторська і турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей. 2. Заняття туризмом, відпочинком, екскурсіями, дозвіллям. 3. Прояв соціальної політики держави, профспілок, підприємств з метою реалізації прав громадян на відпочинок, свободу пересування й інших прав при проведенні подорожей. Д. т. в Україні є предметом державного регулювання: держава сприяє Д. т. і створює належні умови для її розвитку; визначає і підтримує її пріоритетні напрями (внутрішній, в'їзний, соціальний і самодіяльний туризм); формує уявлення про Україну як державу, сприятливу для туризму; здійснює підтримку і захист українських туристів, туроператорів, турагентів та їхніх об'єднань. Д. т. передбачає активізацію людського чинника, участь в її організації трудових колективів, колективів фізкультури і спорту, туристських секцій і клубів, профспілкових, молодіжних і неформальних організацій, підприємств, установ, об'єднань і господарств. Важлива умова - спільна участь і співробітництво суспільних, державних, господарських, кооперативних організацій, асоціацій і союзів, тобто організацію Д. т. на національному, регіональному і міжнародному рівнях необхідно розглядати як критерій загальної координації, за збереження розходжень і специфічних інтересів. З погляду теорії діяльності Д. т. - відношення, що пов'язує суб'єкта діяльності з середовищем. Тоді система Д. т. описується такою схемою: Суб'єкт > Туристська діяльність < Середовище

Система Д. т. виявляється в конкретних її формах: Д. т. стратегічна - підготовка цільових документів; збирання інформації; пояснення процесів і ситуацій; формування щорічного плану дій; розгляд плану; моніторинг результатів. Д.турагентська - діяльність з просування й реалізації туристського продукту, що здійснюється на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем.Д.туроператорсь-к а - діяльність з формування, просування й реалізації туристського продукту, що здійснюється на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем. Д. експедиційна - будь-які експедиційні дослідження, проведені (самостійно або попутно з іншою діяльністю, в т. ч. туризмом) з метою вирішення фундаментальних чи прикладних задач.

Диверсифікація Д. т. В економіці диверсифікація - це розширення сфери виробництва або торгівлі виробником чи торговцем за рахунок включення в неї нових продуктів. Може відбуватися шляхом придбання фірм, що вже діють на тих ринках, куди збирається проникнути компанія, або через розширення власних потужностей. Дає можливість зменшити ризик підприємницької діяльності шляхом розподілу інвестицій та інших ресурсів між кількома напрямами діяльності, а саме шляхом виробництва різноманітних товарів і послуг. У туризмі диверсифікація здійснюється в тих випадках, коли необхідно: знизити залежність від одного ринку, ємність якого починає скорочуватися (наприклад, скорочення ринку виїзного туризму в Грецію йшло паралельно з розвитком ринків Туреччини, Кіпру, Єгипту, Тунісу); зрівноважити сезонні коливання ринку; забезпечити простір для зростання фірми (особливо при освоєнні нових напрямів і відкритті нових туристських ринків). С єре до в и щ е непрямого впливу на Д. т. - технологія; стан економіки; науково-технічний прогрес; групові інтереси; істотні події; соціально-культурні умови; політичні умови.

Засоби державного ре гу л ю в а н н я Д. т. - нормативно-правові акти; сприяння просуванню туристського продукту на внутрішньому і світовому ринках туристських; захист прав та інтересів туристів і гарантування їхньої безпеки; ліцензування і стандартизація в туристській індустрії; сертифікація туристського продукту; правила в'їзду і виїзду туристів з урахуванням інтересів розвитку туризму; виділення прямих бюджетних асигнувань; створення сприятливих умов для інвестицій; податкове регулювання; митне регулювання; надання пільгових кредитів; встановлення митних і податкових пільг туропе-раторам і турагентам; кадрове забезпечення; розвиток наукових досліджень; забезпечення картографічною продукцією тощо (Закон України "Про туризм", 1995 p.).

 

Схожі за змістом слова та фрази