Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow р arrow РЕНТА ТУРИСТСЬКА
   

РЕНТА ТУРИСТСЬКА

- 1. Частина доходу від туристського обслуговування, одержаного за використання ресурсів туристських найкращої якості. 2. Фіксована величина від реалізації туристського продукту чи туристських послуг, що спрямовується на інвестування, поновлення і розширення ресурсної бази туризму. Гірші умови виступають нижньою межею формування граничного туристського продукту, який не містить доходів рентного типу. Якщо цей гірший чинник е одночасно і туристським ресурсом, тобто має додаткову корисність, виникає абсолютна Р. т. Розходження в якості і корисності туристських ресурсів породжують можливість отримання диференційних доходів рентного типу і виникнення диференційної (різницевої) Р. т. Унікальні й виняткові туристські ресурси, що породжують підвищений ринковий попит, є умовою виникнення монопольної Р. т. Обчислення розміру Р. т. має бути пов'язане з уведенням земельного кадастру, тобто виходити з якості споживаного ресурсу. Ренту повинен одержувати власник цього ресурсу, а платити її - концесіонер, тобто туроператор, що взяв цей ресурс у концесію. Механізм Р. т. дає можливість знайти ціновий підхід для відновлення ресурсів туризму, що використовуються. Одночасно він змушує туроператорів за рахунок відображення ренти в ціні переходити до експлуатації не тільки монопольних, а й більш розповсюджених видів ресурсів. Р. т. вводиться для регулювання туристського ринку з метою його більшого соціального охоплення, випуску соціально доступного туристського продукту. Такий підхід дасть можливість значно розширити ресурсну базу туризму, включаючи в неї нові блага, оскільки Р. т. має платити всякий туроператор, крім туроператорів, що виробляють соціальний туристський продукт. Р. т. соціальна виступає основою для формування системи пільг та заохочень і вводиться як позаекономічний механізм і джерело самофінансування соціального туризму. Вона утворюється: а) за допомогою господарського використання унікальних, кращих і середніх за якістю туристських ресурсів; б) шляхом перетворення податку на додану вартість на соціальний туристський продукт у Р. т., що не підлягає оподаткуванню і спрямовується винятково на цілі соціального туризму - відновлення рекреаційних ресурсів, розвиток інфраструктури соціального туризму, розширення асортименту соціального продукту, поліпшення його якості, реалізацію соціальних туристських програм, зростання зайнятості в сфері соціального туризму, навчання фахівців і персоналу. Сукупна Р. т. соціальна має розподілятися між туристськими організаціями, державними, регіональними і місцевими органами виконавчої влади шляхом укладання рентних договорів.

 

Схожі за змістом слова та фрази