Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дін-доб arrow ДІЯЛЬНІСТЬ
   

ДІЯЛЬНІСТЬ

- спосіб буття людини в світі, здатність її вносити в дійсність зміни. Осн. моменти Д.: суб'єкт з його потребами; мета, відповідно до якої перетворюється предмет; об'єкт, на який спрямовано Д.; засіб реалізації мети; результат Д. Заг. засобом Д. є сукупність знарядь праці, створених людьми,- техніка і технологія. Універсальним предметом Д. є природа й суспільство, а її заг. наслідком - олюднена природа. Всі ці моменти Д. розчленовуються на два види: ідеальний і матеріальний, а сама Д. є взаємоперетворенням їх, яке має двоїстий характер: з одного боку, суб'єкт має справу з наявним об'єктом і, орієнтуючись по ньому, створює його ідеальний образ - теоретичне ставлення до світу; з другого,- людина створює ідеальний образ бажаного, відповідно до якого перетворюється предмет,- практичне ставлення до світу. Теорія і практика взаємозумовлюють одна одну, проте провідною стороною цих взаємовідносин є практика. Д. історично розвивається, проходить ряд формоутворень або ступенів: безпосередня Д., теоретична і практична Д., єдність теоретичного і практичного ставлення до світу. Залежно Від багатоманітності потреб людини і суспільства існують конкретні види Д. (духовна і матеріальна, виробнича, трудова і нетрудова тощо), кожний з яких включає елементи і практичної й теоретичної Д. В життєдіяльності людей теорія і практика завжди опосередковані одна одною, але в різних формах: для класово-антагоністичних формацій характерне їхнє протиставлення, для комуністичного суспільства - гармонійна єдність. Як процес, у якому природа, суспільство й духовний світ, матеріальне й ідеальне перебувають у безпосередній єдності, Д. є грунтом для виникнення основного питання філософії, правильне розв'язання якого можливе лише шляхом наук. розкриття діалектики Д. Абсолютизація якогось її моменту визначає певний тип філософії: перевищення ролі суб'єкта приводить до суб'єктивного ідеалізму, абсолютизація об'єкта - до споглядального метафізичного матеріалізму, перенесення Д. на всю дійсність -до об'єктивного ідеалізму. Наук. розуміння Д. можливе лише з позицій діалектичного матеріалізму.

М. О. Булатав

 

Схожі за змістом слова та фрази