Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
   

ПРИТЯГНЕННЯ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО

-процес, рішення слідчого, в якому на підставі достатності зібраних у справі доказів, що вказують на вчинення злочину певною особою, сформульова но обвинувачення щодо неї. Для притягнення особи як обвинуваченої слідчий у ході всебічного, повного та об'єктив, дослідження обставин справи повинен зібрати таку сукупність обвинувальних доказів, які б після їх оцінки переконали його в тому, що злочин у вигляді суспільно небезпечної, протиправної і кримінально караної дії або бездіяльності було вчинено і вчинила його, умисно чи з необережності, саме ця особа.

Відсутність у слідчого внутр. переконання у винуватості даної особи у вчиненні злочину, з приводу якого проводиться розслідування, не дає йому права на прийняття рішення про її притягнення як обвинуваченої, оскільки сумніви у винуватості, коли вичерпано процес, можливості їх усунення, виходячи з презумпції невинуватості, повинні тлумачитися на користь цієї особи. П. як о. пов'язане з несприятливими для особи наслідками, що полягають у можливості застосування щодо неї запобіжних заходів, відсторонення від посади, накладення арешту на майно, заощадження тощо. Слідчий у справі, що знаходиться у його провадженні, не має права давати доручення про П. як о. ні органу дізнання, ні ін. слідчому. Це він повинен зробити сам. Маючи достатню кількість доказів винуватості певної особи у вчиненні злочину і переконавшись у відсутності обставин, що виключали б провадження у справі (ст. 6 КПК України), слідчий виносить мотивовану постанову про П. як о. цієї особи. Зміст цієї постанови визначається ст. 130 та 132 КПК. Як і кожна постанова слідчого, вона складається з 3 частин: вступної, описової (мотивувальної) і резолютивної. У вступ, частині зазначаються місце і дата складання постанови, хто склав, найменування справи. В описовій (мотивувальній) — вказуються час, місце та ін. обставини вчинення злочину, наскільки вони відомі слідчому, визначається кваліфікація злочину за відповід. статтями крим. закону. Робиться висновок про достатність зібраних доказів, що вказують на вчинення злочину даною особою. У резолют. частині слідчий формулює конкр. рішення про П. як о. особи за конкр. статтями крим. закону із зазначенням її прізвища, імені та по батькові, місця і року народження. Постанову підписує слідчий, її копія негайно надсилається прокуророві. Якщо П. як о. відбувається за вчинення кількох злочинів, то в опис, частині постанови окремо викладаються обставини вчинення кожного злочину та його кваліфікація. Якщо є підстави для обвинувачення у вчиненні злочину (злочинів) кількох осіб, то щодо кожної з них слідчий виносить окр. постанову. Законне, обгрунтоване і своєчасне П. як о. є неодмінною умовою виконання вимог закону: щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності й жоден невинний не був покараний (ст. 2).

Літ.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999.

О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази