Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ
   

ПРАВО ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ

- один з основополож. принципів крим. судочинства. Згідно з Конституцією України підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист (ст. 63). Це право забезпечується широкими процесуальними гарантіями. Зокрема, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов'язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного роз'яснити йому право мати захисника, а також надати підозрюваному, обвинуваченому чи підсудному можливість захищатися встановленими законом засобами від пред'явленого обвинувачення та забезпечити охорону особистих і майн. прав (ст. 21, 43, 43і, 44-48, 263 та ін. КПК України). Особа, обвинувачена у вчиненні злочину, може захищатися особисто, через свого законного представника та за допомогою захисника (ст. 16і КПК). Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання прав, допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура. При цьому кожен є вільним у виборі захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України).

П. о. на з. закріплено в Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950. За цим актом кожен при встановленні обгрунтованості будь-якого крим. обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий його розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстор. судом. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні крим. правопорушення, має насамперед такі права: бути негайно і докладно поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причину висунутого йому обвинувачення, мати достатньо часу і можливостей для підготовки свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати прав, допомогу захисника, обраного на власний розсуд, або (якщо він не має достатніх коштів для оплати прав, допомоги захисника) одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; допитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; якщо він не розуміє використовуваної у суді мови або не розмовляє нею, — отримувати безоплатну допомогу перекладача.

П. о. на з. прямо і безпосередньо пов'язане з конст. положеннями презумпції невинуватості про те, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в закон, порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ст. 62 Конституції). Однією з найважливіших гарантій реалізації П. о. на з. є положення ст. 370 КПК, згідно з яким вирок (постанова) суду підлягає скасуванню, якщо порушено П. о. на з. Принцип забезпечення П. о. на з. не тільки характеризує сукупність прав особи, яка обвинувачується у вчиненні крим. правопорушення, а є також одним з фундам. положень, що визначає орг. побудову системи правосуддя (ст. 129 Конституції; ст. 6 Закону України «Про судоустрій» 2002), оскільки лежить в основі розподілу процес, функцій (обвинувачення, захисту і вирішення справи) та створює реальні умови для реалізації засад змагальності у крим. суді.

Літ.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999; Маляренко В. Т. Конст. засади крим. судочинства. X., 1999.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази