Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМЕРЦІЙНІ СПОРИ
   

КОМЕРЦІЙНІ СПОРИ

- спори з договірних та ін. цив.-правових відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами різних держав при здійсненні зовнішньоторг. та ін. видів міжнар. екон. зв'язків. К. с. є різновидом господарських спорів, але таких, що мають міжнар. характер, тобто ускладнені іноз. елементом. Тому, на відміну від внутр. госп. спорів, їх прийнято іменувати комерційними, або торговими, спорами. Вживається і такий термін, як «господарські спори з нерезидентами». Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (1994) термін «комерційний» тлумачиться широко й охоплює питання, що виникають з усіх відносин торг, характеру, як договірних, так і недоговірних. Правовою базою вирішення К. с. є договори міжнародні і внутр. зак-во держав. Осн. джерелами є Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням госп. діяльності (підписана урядами держав — учасниць СНД у Києві 1992 і ратифікована Україною), Європейська конвенція про зовнішньоторговий арбітраж 1961. До групи джерел належать Арбітражний (1976) і Погоджувальний (1980) регламенти Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), які мають рекомендац. характер. Арбітраж, регламент може бути використаний при врегулюванні спорів, що виникають із міжнар. торг, відносин, шляхом посилання на нього в комерц. контрактах. Погоджувальний регламент рекомендовано застосовувати, коли сторони прагнуть до мир. врегулювання спору, звертаючись до погоджувальної процедури. У внутр. зак-ві України, крім названого вище закону, правову базу К. с.

становлять також Закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991), «Про режим іноземного інвестування» (1996). Вибір компет. суду для розгляду К. с. здійснюється відповідно до названих джерел, а також Арбітражного процесуального кодексу України. Такими судами можуть бути: Міжнар. комерц. арбітражний (третейський) суд при Торг.-пром. палаті будь-якої держави; арбітраж, (третейський) суд ад хок, створений сторонами договору (контракту) для вирішення конкр. спору; держ. арбітраж, (господарський) суд країни — однієї із сторін договору. Так, на підставі ст. 38 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекон. діяльності та іноз. суб'єктами госп. діяльності, можуть розглядатися судами, арбітраж, судами України, а також, за згодою сторін спору, — Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України, ін. органами вирішення спору, якщо це не суперечить законам України або передбачено міжнар. договорами України.

С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази