Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow спец-стаг arrow СПОРИ
   

СПОРИ

(від грец. — сіяння, посів, сім'я) — 1) Мікроскопічні одно-, рідше дво- або багатоклітинні зачатки рослинних організмів, які служать для розмноження і поширення рослин, а також збереження виду в несприятливих умовах. С. здебільшого округлої, овальної, зрідка циліндричної, нитковидної, зірчастої форми. Ознаки зовн. будови С. використовуються в систематиці нижчих рослин. С. бувають рухливі (зооспори) та нерухливі (апланоспори). За способом утворення розрізняють спорангіоспори, що виникають у спорангіях, аскоспори — в асках, базидіоспори — на базидіях, а також конідії. С. утворюються здебільшого нестатевим шляхом (див. Спорогенез), проте утворенню деяких С. (напр., карпоспор у червоних водоростей, базидіоспор і аскоспор у грибів тощо) передує статевий процес. У водоростей і грибів С. (зигоспорами) іноді наз. зиготи. У різноспорових папоротеподібних і насінних рослин розрізняють мікроспори, з яких розвивається чоловічий гаметофіт, і мегаспори, що дають початок жіночому гаметофіту. 2) У споровиків (крім гемоспоридій) — стадія розвитку, на якій зародок оточений щільною оболонкою; С. служать для поширення та переживання в несприятливих зовн. умовах. 3) Округлі або овальні утвори, що формуються всередині бактеріальної клітини звичайно за несприятливих умов зовн. середовища і яким властивий стан спокою. За відповідних умов С. проростають у вегетативну клітину. Аеробні або анаеробні бактерії (див. Аероби, Анаероби), що утворюють С, наз. бацилами. Зовн. будову С. використовують у систематиці бактерій.

Спори - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази