Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow трол-тук arrow ТРУДОВІ СПОРИ
   

ТРУДОВІ СПОРИ

— в СРСР спори, що можуть виникати між робітниками і службовцями, їхнім представником — профспілковим комітетом, з одного боку, та адміністрацією підприємства, установи чи орг-ції — з другого, з питань, пов'язаних із встановленням і зміною умов праці і застосуванням законодавства про працю. Порядок розгляду Т. с. регулюється Основами законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю (розділ XI), Положенням про порядок розгляду Т. с, кодексами законів про працю союзних республік (в УРСР — гл. XV КЗпП УРСР), відповідними нормами цивільно-процесуального законодавства. Т. с. між працівниками й адміністрацією розглядаються комісіями по трудових спорах (КТС), профспілковими к-тами, районними (міськими) народними судами, вищими в порядку підлеглості органами. Спори між профспілковим

к-том і адміністрацією розглядаються в порядку погодження між вищестоящими госп. і профспілковими органами. КТС є обов'язковим первинним органом для розгляду Т. с, за винятком спорів, які, згідно з законом, розглядають безпосередньо нар. суди та ін. органи. КТС створюються на підприємствах, в установах і орг-ціях з рівного числа представників адміністрації і профкому. В разі недосягнення в комісії згоди сторін або коли працівник не згоден з рішенням комісії він може протягом 10 днів з дня вручення йому виписки з протоколу засідання комісії звернутися з заявою про вирішення спору або із скаргою на прийняте рішення до профкому, який зобов'язаний розглянути їх у 7-денний строк. Рішення комісії або постанови профкому по Т. с. підлягають виконанню адміністрацією протягом 10 днів, якщо в них не зазначено інший строк. У разі невиконання їх профком видає заінтересованому працівникові посвідку за встановленою формою, що мас силу виконавчого листа. Якщо працівник чи адміністрація не згодні з постановою по Т. с, винесеною профкомом, вони можуть звернутися із заявою про розгляд Т. с. до районного (міського) нар. суду протягом 10 днів з дня одержання постанови профкому. В справах про звільнення з роботи працівник може звернутися до нар. суду протягом місяця з дня видання наказу про звільнення. Робітники й службовці при зверненні до суду із заявою про розгляд Т. с. звільняються від оплати держ. пошлини та ін. витрат, пов'язаних із розглядом справи.

А. Р. Мацюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази