Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
   

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

- контроль за додержанням зак-ва у галузі охорони навкол. природ, середовища всіма держ. органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності й підпорядкування, а також посад, особами і гр-нами. Розрізняють такі види Е. к.: державний, громадський і виробничий. Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) державний Е. к. здійснюють місцеві держ. адміністрації, М-во охорони навкол.

природ, середовища та ядер, безпеки України, його місц. органи, ін. спеціально уповноважені держ. органи та органи місц. самоврядування. Держ. контролю підлягають використання та охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, атм. повітря, лісів та ін. рослинності, твар, світу, мор. середовища та природних ресурсів тер. вод, конт. шельфу та виключної (морської) економічної зони України, природ, територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, стан навкол. природ, середовища. Порядок здійснення державного Е. к. визначається Законом «Про охорону навколишнього природного середовища», ін. актами зак-ва України, Положенням про Державну екологічну інспекцію М-ва охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України, затв. КМ України 12.ХІ 1993.

Виробничий Е. к. здійснюється підприємствами, установами, організаціями в процесі їх госп. та ін. діяльності, якщо вона справляє чи може справляти шкідливий вплив на природне середовище. Особливості здійснення виробничого Е. к. в окр. галузях регулюються відомчими нормативними актами. Підприємства, установи та організації, зокрема, зобов'язані здійснювати контроль за проектуванням, буд-вом та експлуатацією споруд, обладнанням та апаратурою для очищення викидів (скидів) у навкол. природ, середовище від забруднюючих речовин і зниження шкідливого впливу фіз. і біол. факторів, оснащенням їх приладами, необхідними для контролю за ефективністю очищення, додержанням нормативів викидів (скидів) забруднюючих речовин і рівнів шкідливого впливу фіз. і біол. факторів тощо. Здійснення виробничого Е. к. покладається на відповідних посад, осіб або на спец, служби Е. к. на підприємствах. Держ. органи Е. к. мають право за результатами контрольних перевірок застосовувати до порушників заходи юрид. відповідальності. Певними повноваженнями у цій сфері наділені також органи громад. Е. к. Згідно з Положенням про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, затв. М-вом охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України 4.VIII 1994, відповідний контроль здійснюється громад, інспекторами охорони навкол. природ, середовища. Такі громад, інспектори призначаються органами громад, приро-доохор. формувань або гол. держ. екол. інспекторами відповідних територій.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази