Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ
   

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ

- специф. форма контрольної діяльності д-ви в СРСР, в якій державний контроль поєднувався з громадським контролем на підприємствах, у колгоспах, установах і організаціях. Н. к. вважався однією з форм соц. демократії, засобом залучення нар. мас до управління держ. і громад, справами. Декларувалася приналежність права контролю самому народові як єдиному господареві країни. Н. к. формально поширювався на госп. життя і соціально-культурне будівництво, сферу виробництва і розподілу, діяльність держ. апарату. Діяв поряд з партійним, держ. і громад, контролем. Прав, регулювання Н. к. здійснювалося Законом «Про народний контроль в СРСР» (1979) та ін. нормат.-прав. актами.

Систему органів Н. к. в СРСР за вказаним законом становили: К-т нар. контролю СРСР; к-ти нар. контролю союз, республік; к-ти нар. контролю авт. республік; районні, обл. к-ти нар. контролю; к-ти нар. контролю авт. областей і авт. округів; районні, міські, районні в містах к-ти нар. контролю, групи нар. контролю при селищ., сільс. радах нар. депутатів; к-ти, групи і пости нар. контролю на підприємствах, у колгоспах, установах, організаціях, військ, частинах.

Відповідну систему контр. органів в УРСР очолював К-т нар. контролю УРСР. Він утворювався ВР УРСР строком на 5 років у складі голови, першого заст. голови, заст. голови і членів К-ту. Як союзно-респ. орган цей К-т здійснював кер. діяльністю нижчестоящих органів нар. контролю, а також безпосеред. контроль у м-вах, держ. к-тах і відомствах, відділах і управліннях виконкомів місц. рад, на підприємствах, у колгоспах, установах і організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Комітет Н. к. на основі результатів перевірок мав право вносити пропозиції і входити з поданням відповідно до РМ УРСР або Президії ВР УРСР, ставити перед м-вами, держ. к-тами і відомствами СРСР питання, шо вимагали вирішення. Обласні, районні, міські, районні в містах к-ти Н. к. утворювалися відповід. радами строком на 2,5 року у складі голови, заст. голови, членів к-ту. Ці к-ти мали право вносити за результатами перевірок пропозиції до відповід. рад та їх виконкомів, входити з поданнями до міністерств, держ. к-тів і відомств УРСР та СРСР з відповід. питань. Групи Н. к. при селищ., сільс. радах утворювалися строком на 2,5 року цими ж радами. Вони мали право вносити на розгляд відповід. ради та її виконкому питання, що вимагали подання з приводу виявлених порушень. Групи Н. к. підприємства, колгоспу, установи, організації утворювалися шляхом виборів їх членів на зборах труд, колективу, а там, де за умовами в-ва не можна було скликати заг. зборів, — на конференціях представників колективу, зборах уповноважених у колгоспі. За цим порядком труд, колективом здійснювалися вибори груп і постів нар. контролю у цехах, на дільницях, у бригадах, відділах та ін. підрозділах підприємств, колгоспів, установ, організацій. Вибори до складу груп і постів Н. к. здійснювалися відкритим голосуванням строком на 2—3 роки. К-ти і групи Н. к. підприємств, колгоспів, установ та організацій були підзвітні колективам, що їх обирали, виконували їх доручення і керувалися вказівками вищестоящих к-тів Н. к.

Органи Н. к. мали право: знайомитися з документами і мат-лами та отримувати ін. не-обхід. інформацію на об'єктах, що перевірялися; робити запити необхід. док-тів і мат-лів, вимагати письм. пояснень з приводу виявлених порушень; давати відповід. органам або посад, особам обов'язкові для виконання доручення про проведення ревізій фін.-госп. діяльності підприємств, колгоспів, установ, організацій, а також про проведення вироб.-тех. експертиз.

При виявленні порушень держ. дисципліни і зак-ва ці органи мали право: вказувати на недоліки, допущені посад, особами, робити їм попередження, зобов'язувати усунути виявлені порушення, передавати мат-ли на обговорення труд, колективів, громад, орг-цій, розгляд органів держ. управління; ставити питання про скасування розпоряджень посад, осі б, що порушують законні інтереси підприємств, колгоспів, установ, організацій, а також інтереси гр-н; призупиняти явно незаконні розпорядження та дії посад, осіб; накладати на винних посад, осіб стягнення (поставити на вид, оголосити догану, сувору догану); проводити грош. нарахування на посадових осіб; усувати від займаної посади. Рішення к-тів Н. к. про притягнення посадових осіб до відповідальності доводилися до відома відповід. труд, колективів і публікувалися у засобах масової інформації. Органи Н. к. в УРСР діяли з 1965 по 1990. Комітет Н. к. УРСР ліквідований постановою ВР УРСР від 20.XI 1990.

О. Ф. Андрійко.

 

Схожі за змістом слова та фрази