Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
   

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

- функція органів державної податкової служби, що полягає у здійсненні контролю за додержанням податкового зак-ва, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та ін. платежів і неподаткових доходів та внесків до держ. цільових фондів, установлених зак-вом України. За допомогою П. к. з'ясовується достовірність даних про повноту, своєчасність, реальність госп. операцій, а також законність дій, виконуваних посад, особами юрид. осіб та фіз. особами — платниками податків, виявлення порушень норм чинного зак-ва та вжиття заходів для усунення допущених порушень і недоліків, включаючи притягнення до відповідальності посад, осіб за порушення законності. П. к. регулюється Законом «Про державну податкову службу в Україні» (1990, в редакції від 24.ХІ1 1993, зі змінами і доп. від 14.ХІІ 1994 і 11.VII 1995). За строками виконання розрізняють П. к. оперативний та періодичний, а за об'єктами перевірки — документальний і фактичний. Докум. контроль — це перевірка, під час якої зміст об'єкта, що перевіряється, та його відповідність регламентованим вимогам визначаються на основі показників, які фіксуються у док-тах (первинних та зведених). Фактичний П. к. встановлює якісний і кількісний стан об'єкта, що перевіряється, на основі обстеження, огляду, обміру, перерахунку, лаб. аналізу, експертизи, контрольного запуску сировини у в-во та ін. аналогія, методами. Для перевірки первинних та зведених док-тів подат. органи застосовують суцільний або вибірковий метод. Суцільним методом перевіряють усі документи, в т. ч. записи в реєстрах бух. обліку. Суцільній перевірці підлягають також касові та банк, операції. Розрахунки з постачальниками, покупцями, замовниками, дебіторами та кредиторами, інші ділянки діяльності підприємства перевіряються суцільним методом у випадках, коли виявлено значні порушення у фін. розрахунках. Вибірково перевіряють частину первинних док-тів у кожному місяці періоду, що перевіряється, або за кілька місяців. У випадках, коли вибірковою перевіркою виявлено серйозні порушення податкового зак-ва чи зловживання, застосовують суцільний метод перевірки з обов'язковим вилученням док-тів, що свідчать про приховування (заниження) прибутку чи ін. об'єктів від оподаткування. Як правило, П. к. полягає у проведенні періодичних докум. перевірок платників податків для з'ясування відповідності змісту об'єкта, що перевіряється, регламентованим вимогам на основі показників, що фіксуються у первин, та зведених док-тах.

Докум. перевірка юридичних осіб здійснюється згідно з річними планами роботи податкових органів та квартальними графіками перевірок, що затверджуються керівниками відповідних держ. податкових адміністрацій (інспекцій). Вона може мати позаплановий характер, ініціюватися фін. та правоохоронними органами. Проведення і фіксація результатів перевірки оформляються актом визначеної форми. В разі виявлення за результатами перевірки порушень податкового зак-ва податковий орган приймає рішення про застосування фінансових санкцій.

В. І. Полюхович.

 

Схожі за змістом слова та фрази