Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
   

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

- урегульована фін.-прав. нормами діяльність органів держ. влади та місцевого самоврядування і недерж. організацій із забезпечення законності, фін. дисципліни, доцільності та ефективності при мобілізації, розподілі й використанні фін. ресурсів з метою захисту фін. інтересів д-ви, місц. самоврядування, суб'єктів господарювання та гр-н. Ф. к. є видом держ. контролю. Предмет Ф. к. — процеси, пов'язані з дотриманням установлених державою приписів щодо мобілізації, розподілу та використання фін. ресурсів.

Ф. к. покликаний: забезпечувати своєчасне, ефективне, повне збирання грошових коштів, сприяти їх збільшенню; надавати допомогу у пошуку нових джерел доходів; забезпечувати раціональний, доцільний, найбільш ефективний і економний розподіл коштів та їх використання.

Завданням Ф. к. є перевірка: законності та доцільності фін. діяльності пщприємств, установ і організацій та виконання фін. зобов'язань перед д-вою усіма суб'єктами фш. правовідносин; правильності та доцільності використання і збереження власних, бюдж. та кредитних коштів підприємствами, установами та організаціями, що є в їх розпоряджанні; дотримання правил здійснення фін. операцій, розрахунків; запобіїання порушенням фін. дисципліни та усунення виявлених порушень.

Система Ф. к. в Україні включає: державний, муніципальний, внутрішньогосподарський, незалежний аудиторський контроль. Державний Ф. к. поділяється на загальнодержавний і відомчий.

Суб'єктами загальнодержавного фін. контролю є: Верховна Рада України та її комітети, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, М-во фіїзансш України, Рахункова палата, Державна контрольно-ревізійна служба в Україні, Державна податкова адміністрація України, Державна митна служба України, Державне казначейство України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна України, органи управління держ. позабюджетних фондів. Відомчий Ф. к. проводять контр.-ревіз. підрозділи міністерств та ін. центральних органів виконавчої влади у підпорядкованих їм структурах.

Муніципальний Ф. к. та внутрішньогосподарський Ф. к. здійснюються керівниками, бухгалтерами суб'єктів господарювання, контролерами, тимчасовими контрольними групами, ревіз. комісіями, що утворюються представн. органами місц. самоврядування та суб'єктами господарювання.

Суб'єктами незалежного аудит, контролю є аудит, фірми та аудитори. Методи здійснення Ф. к.: перевірка, ревізія, інспекція, обстеження, спостереження.

Літ.: Савченко Л. А. Прав, проблеми фін. контролю в Україні. Ірпінь, 2001; Орлюк О. П. Фін. право. К., 2003.

Е. С. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази