Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
   

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

— зобов'язання, які беруть на себе учасники соціалістичного змагання. С. з. формуються залежно від завдань, поставлених Комуністичною партією і Рад. урядом на певний період — рік, п'ятирічку і дальшу перспективу розвитку нар. г-ва країни. Ще в кін. 20 — в серед. 30-х рр., коли розгорнулося масове соціалістичне змагання, С. з. становили осн. зміст соціалістичних договорів між робітниками і колективами. Прийняття С. з. і успішне виконання їх сприяло виконанню першої п'ятирічки (1929—32) за чотири роки. В період соціалістичної індустріалізації для С. з. характерним було швидке освоєння нової техніки і технології, проектних потужностей підприємств, перевиконання виробничих норм (див. Стаханов-ський рух). Розвиток руху за комуністичне ставлення до праці викликав нові форми С. з., в центрі яких стали питання підвищення ефективності соціалістичної економіки і продуктивності праці, поліпшення якісних показників праці, суворе додержання режиму економії. В умовах розвинутого соціалізму значно розширюється діапазон С. з., в них включаються не тільки соціально-екон., а й морально-психологічні показники: підвищення профес. майстерності і культур.-тех. рівня працівників, їхня участь у громад.-політ. житті, дотримання ними норм комуністичної моралі тощо. Все це сприяє розвиткові соціалістичного змагання і досягненню нових успіхів у комуністичному будівництві.

В. М. Савенок.

 

Схожі за змістом слова та фрази