Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЛІДАРНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
   

СОЛІДАРНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(франц. solidaire — взаємно зобов'язаний, одностайний) — різновид цив.-прав. зобов'язання з множиною суб'єктного складу. Множина в такому зобов'язанні може бути як на боці боржника, так і на боці кредитора. У першому випадку йдеться про солідар. обов'язок боржників, у другому — про солідарну вимогу кредиторів. При С. з. обсяг прав і обов'язків кожного суб'єкта не визначається. Тому закон певною мірою обмежує дію С. з.

Солідар. обов'язок або солідарна вимога виникають відповідно до ст. 541 ЦивК України, якщо вони передбачені договором або встановлені законом, зокрема при неподільності предмета зобов'язання. Сторони у будь-якому договорі з множиною суб'єктного складу можуть передбачити виникнення С. з., але воля сторін на це має бути висловлена чітко. Прикладом виникнення С. з. на підставі закону є спільне заподіяння шкоди кількома особами (ст. 1190 ЦивК). Солідар. обов'язок боржників у цьому випадку зумовлений неподільністю завданої шкоди. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини. Інколи можливість виникнення С. з. передбачається диспозит. нормами закону, але сторонам у конкр. договорі надається право відступати від цього припису. Так, згідно зі ст. 554 в разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено дод. (субсидіарну) відповідальність поручителя. Особи, котрі спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не передбачено договором поруки.

Суть солідар. обов'язку боржників полягає у тому, що кредиторові надається право вимагати виконання зобов'язання у повному обсязі або частково як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо. При цьому кредитор діє виключно на свій розсуд. Якщо кредитор не одержав повного задоволення від одного із солідар. боржників, йому належить право вимагати недоодержане з решти солідар. боржників. Солідар. обов'язок боржників зберігається доти, доки зобов'язання не буде погашено у повному обсязі. Виконання С. з. повністю одним з боржників звільняє решту боржників від виконання цього зобов'язання. Але це виконання не є підставою для припинення взаємовідносин між солідар. боржниками. Боржник, який виконав С. з., має право зворот, вимоги до кожного з решти боржників у рівній частці, якщо інше не встановлене законом або договором. Отже, відповідальність солідар. боржників перед боржником, який виконав С. з. перед кредитором у повному обсязі, має частковий характер. Особливістю цих часткових зобов'язань є те, що частка, не сплачена одним з боржників, розподіляється порівну на решту боржників, включаючи і того боржника, що виконав зобов'язання.

Суть солідар. вимоги кредиторів полягає у тому, що кожен із солідар. кредиторів має право пред'явити боржнику вимогу в повному обсязі. Виконання боржником зобов'язання у повному обсязі одному із солідар. кредиторів звільняє його від виконання цього зобов'язання перед ін. кредиторами і припиняє С. з. На солідар. кредиторові, який одержав виконання С. з. від боржника у повному обсязі, лежить обов'язок відшкодування ін. кредиторам частки, що їм належить, якщо інше не випливає з відносин між ними.

Літ.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договор. право. Общие положення. М., 1997; Зобов'язальне право: теорія і практика. К., 1998; Цив. право України, кн. 1-2. К., 2002.

М. М. Сібільов, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази