Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
   

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

— вид цінних паперів на пред'явника, що випускаються д-вою і розміщуються на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грош. коштів і дають право на одержання відповід. фін. доходу. В Україні випускаються такі К. з.: довгострокові — від 5 до 10 років; середньострокові — від 1 до 5; короткострокові — до 1 року. Умови і порядок їх випуску та обігу визначені Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» (1991), актами КМ України, М-ва фінансів України, Нац. банку України та ін. Рішення про випуск та умови довгострокових і середньострокових К. з. приймається Урядом, а короткострокових — М-вом фінансів, яке встановлює порядок продажної вартості всіх К. з. залежно від часу їх придбання. Одержані від реалізації К. з. кошти спрямовуються на покриття поточних видатків державного бюджету. Виплата доходу по К. з. та їх погашення здійснюються відповідно до умов їх випуску.

Літ.: Фонд, ринок України. К., 1994; Кузнецова Н. С, Назарчук 1. Р. Ринок цін. паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К, 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази