Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
   

СУДИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

— суд. установи, що спеціалізуються на розгляді окр. категорій справ. У різних країнах вони по-різному «включені» до структури судової системи. С. с, зокрема, діють: при судах загальної юрисдикції (суди у справах неповнолітніх); при держ. установах (фіскальні, подат. суди); як самост. установи (у США, ФРН); як суди при недерж. організаціях, установах. С. с. найчастіше працюють на засадах колегіальності. До складу такого суду, як правило, поряд з профес. юристом, входять або фахівці з певної галузі (економіки, торгівлі, мит. справи, патентознавства, педагогіки тощо), або представники відповід. асоціацій (роботодавців, найманих працівників та ін.).

У США С. с. утворено як на федер. рівні (Претензійний суд, Суд у справах зовнішньої торгівлі, Суд у митних справах), так і в багатьох штатах, напр., суди із зем. спорів, у справах про спадок, про порушення правил до-рож. руху, сімейні суди тощо. У Великобританії діє ряд С. с, зокрема, з 1956 функціонує Суд з розгляду скарг на обмеження свободи підприємництва, а 1964 утв. промислові трибунали з розгляду труд, спорів. В Австрії діє Патентний суд, що складається з юристів і фахівців різних галузей знань та розглядає спори про визнання патентів недійсними; працюють С. с. у труд, справах, які розглядають конфлікти між підприємцями та найманими працівниками за їх участю, а також третейські суди з питань соціального страхування.

До суд. органів спец, юрисдикції у ФРН належать суди адм., фін., труд., соціальної юстиції, Федеральний патентний суд і система дисциплінарних судів. Особливістю впорядкування С. с. у ФРН є те, що кожна окрема ланка юстиції становить самост. систему, яка об'єднує регіональний і федер. рівні, з власною вищою касац. інстанцією — відповідним федер. судом.

У Франції до С. с. належать трибунали, ради прюдомів, комісії з соціального страхування, паритетні трибунали з питань зем. оренди, трибунали з мор. торгівлі та ін. У Швеції С. с. — це суди з житл. питань, у справах про зем. власність, соціальне страхування, комерц. суди тощо.

В Україні відповідно до Закону «Про судоустрій» (2002) до С. с. віднесено госп., адм. та ін. суди (ст. 19). Судцями таких судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів (ст. 127 Конституції України).

Літ.: Правовые системы стран мира. М., 2001.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази