Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛОВЕСНІ СУДИ
   

СЛОВЕСНІ СУДИ

- в Рос. д-ві суди, засновані у 18 ст. для розгляду торг., насамперед ярмаркових, вексельних, фрахтових та ін. справ. Спочатку такі справи розглядали митні суди, а з 1753, коли ці суди залишилися у прикорд. і порт, митницях, для розгляду торг, справ було засновано С. с: за приписом Сенату 1754 С. с. повинні були відкритися при кожному магістраті або ратуші, а де не було цих органів міського самоуправління, суди мали утворюватися окремо під апеляцією найближчого міста. Перші згадки про запровадження С. с. в Україні датуються до 1758. В них засідали бургомістр та двоє виборних від міщан і купецтва міста. С. с. розглядали, зазвичай, цив. справи ціною нижче 250 руб.; розгляд справи був усним, зі спрощеним судочинством і не міг тривати більше, ніж 3 дні; він відбувався згідно з «денною запискою» за підписами присутніх, до якої заносилися усі словесні прохання і рішення, а також накази, отримані від губ. правління, палат карного та цивільного судів губ. або городового магістратів. С. с. намагався примирити сторони. Незадоволені рішенням суду могли апелювати до відповід. судових інстанцій. Ліквідовані 1887.

Літ.: Загуляєв Т. І. Словесні суди на Правобережжі в кін. XVIII - першій пол. XIX ст.

В кн: Другі Яковлівські читання. Мат-ли Респ. наук, конференції, присвяченої пам'яті укр. історика, правознавця, громад, і політ, діяча Андрія Яковліва (1872-1955). Черкаси, 2002.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази