Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАНСПОРТНІ СУДИ
   

ТРАНСПОРТНІ СУДИ

- спец, судові установи в УСРР/УРСР, які розглядали справи про злочини на транспорті. З 1920 діяли у формі рев.-військових трибуналів. За постановою ЦВК і РНК СРСР від 27.ХІ 1930 у Києві, Харкові й Дніпропетровську були утворені залізничні лінійні суди. Вони діяли як суди першої інстанції у складі одного пост, судді (голови) і двох нар. засідателів з працівників тр-ту. Голова залізнич. лінійного суду призначався Президією ВУЦВК за поданням НКЮ УСРР з-поміж членів міжрайсуду.

До підсудності залізнич. лінійних судів належали справи про злочини, пов'язані з роботою тр-ту (злісне порушення труд, дисципліни, порушення правил руху, недоброякісний ремонт, простої вагонів тощо), навіть якщо обвинувачуваний не був працівником тр-ту. Залізничні лінійні суди як суди спеціальні входили до суд. системи УСРР на своєрідних засадах. Від лист. 1930 до серпня 1932 вони були складовою частиною Харків., Київ, і Дніпропетровського міжрайонних, а пізніше обл. судів. Постановою ЦВК і РНК СРСР від 27.УІІІ 1933 залізничні лінійні суди були вилучені з відання союз, республік і передані до системи ВС СРСР. Постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 червня 1934 на тер. УСРР були утворені спец, воднотрансп. суди Чорноморського і Дніпровського басейнів. Вони вирішували справи про держ. (контрреволюційні) та особливо небезпечні злочини проти порядку управління на вод. тр-ті, порушення труд, дисципліни, правил утримання шляхів, неякісний ремонт, розкрадання майна, спекуляцію, хуліганство та ін. злочини, що порушували норм, роботу вод. тр-ту. За Законом про судоустрій СРСР, союз, та авт. республік лінійні суди залізнич. і вод. тр-ту як спец, суди належали до суд. органів СРСР і підпорядковувалися Верх. Суду СРСР. Підсудність цих судів залишалася такою самою, якою була встановлена при їх організації. В УРСР діяли залізничні лінійні суди (по одному на кожній залізниці) та два лінійних суди вод. тр-ту — Азово-Чорно-морського і Дніпровського басейнів. їх пост, склад (голова, заступники і члени) обирався ВР СРСР на 5 років, а нар. засідателі — обл. радами депутатів трудящих. Розглядали справи у складі голови, його заступника або члена суду і двох нар. засідателів. Ка-сац. інстанцією для лінійних судів залізнич. і вод. тр-ту був ВС СРСР (відповідно залізнична колегія або водно-трансп. колегія). Ці колегії могли також розглядати крим. справи, віднесені до їх компетенції по першій інстанції, у складі головуючого — голови або члена відповід. колегії і двох нар. засідателів, а протести і скарги на вироки підпорядкованих їм судів — у складі трьох її членів.

Під час Вел. Вітчизняної війни Положенням про військові трибунали від 22.VI 1941 у місцевостях, де було оголошено воєн, стан, і в районах воєн, дій (з 1943 — на всіх залізницях та вод. тр-ті) лінійні суди залізнич. і вод. тр-ту були реорганізовані у військ, трибунали відповід. залізниць і басейнів (морських, річкових). Після закінчення війни військ, лінійні суди залізнич. і вод. тр-ту було відновлено. 1948 у Києві утворено ок-руж. суд залізнич. тр-ту як суд другої інстанції для лінійних судів залізнич. тр-ту на тер. УРСР і суд першої інстанції з розгляду особливо важливих справ. 24.VI 1953 указом Президії ВР СРСР лінійні суди залізнич. та лінійні суди вод. тр-ту були об'єднані в єдині лінійні Т. с. Окружні суди залізнич. тр-ту були перетв. на окружні Т. с, і на них були покладені функції розгляду скарг та протестів на вироки і визначення лінійних Т. с, а також розгляд (як у судах першої інстанції) крим. справ про великі катастрофи та аварії, великі крадіжки держ. майна та службові злочини кер. працівників залізниць, пароплавств. Залізнична та воднотранспортна колегії були об'єднані в трансп. колегію ВС СРСР, і на неї було покладено розгляд протестів на вироки, які набували закон, сили, та на визначення лінійних Т. с, а також скарг і протестів на вироки та визначення окруж. Т. с.

Законом ВР СРСР від 12.ІІ 1957 лінійні та окружні Т. с. на залізнич. і вод. тр-ті були скасовані, а віднесені до їх ведення справи передані до компетенції народних, обл. судів, верх, судів союз, республік. Див. також Революційні військові трибунали.

Літ.: Сусло Д. С. Історія суду Рад. України (1917— 1967 pp.). К., 1968; Хрестоматія з історії д-ви і права України, т. 1—2. К., 1997.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази