Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
   

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

- профес. діяльність осіб, які займають посади в органах держ. влади та їх апараті. Такі особи є державними службовцями, мають відповідні служб, повноваження та одержують грош. винагороду з держ. коштів. Інститут Д. с. урегульований Законом України «Про державну службу» (1993).

Д. с. грунтується на засадах: служіння народу України, демократизму і законності, гуманізму та соціальної справедливості, пріоритету прав людини та гр-нина, персон, відповідальності за виконання служб, обов'язків, дотримання прав і закон, інтересів органів місц. самоврядування, а також прав підприємств, установ, організацій, об'єднань гр-н. Особи, зайняті на Д. с, мають відзначатися високим рівнем професіоналізму, компетентності, ініціативністю, чесністю, відданістю справі. За ст. 38 Конституції України гр-ни України користуються рівним правом доступу до Д. с. Це право реалізується незалежно від їх походження, соціального становища і майн. стану, расової та нац. належності, статі, політ, поглядів, реліг. переконань, місця проживання. Водночас неодмінними умовами прийняття на Д. с. є наявність у працівника відповідної освіти і профес. підготовки. Також обов'язкове проходження конкурсного відбору для зайняття посад певних категорій або ін. процедури, передбаченої КМ України. Відповідно до закону не можуть бути обраними або призначеними на посаду в держ. органі та його апараті особи, які: у встановленому порядку визнані недієздатними; мають судимість, що несумісна із зайняттям посади; у разі прийняття на службу безпосередньо підпорядковуватимуться або підлягатимуть особам, які є їх близькими родичами чи свояками; в ін. випадках, визначених законом. Держ. службовцям забороняється брати участь у страйках та вчиняти ін. дії, що перешкоджають норм, функціонуванню держ. органу влади, а також вчиняти дії, передбачені ст. 1,5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» (1995).

В Україні встановлено 7 категорій посад (від першої, вищої, — до сьомої, нижчої) та 15 рангів (від першого, вищого, — до п'ятнадцятого, нижчого) держ. службовців. Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України; другої категорії — КМ України; ін. ранги — керівником держ. органу, в системі якого працює держ. службовець. Позбавлення присвоєного рангу можливе лише за вироком суду. Держ. службовці просуваються по службі шляхом зайняття більш високої посади, як правило, на конкурсній основі або шляхом присвоєння більш високого рангу. Держ. службовці, які займають посади першої або другої категорій, мають право вийти у відставку, тобто припинити Д. с, за власною письм. заявою.

Однією з умов прийняття на Д. с. є подання кандидатом на посаду декларації про доходи та зобов'язання фін. характеру, в т. ч. за кордоном, щодо себе та членів своєї сім'ї. Держ. службовець, який уперше займає посаду на Д. с, приймає Присягу. її текст визначено ст. 17 Закону «Про державну службу». Граничний вік перебування на Д. с. в Україні становить 60 років для чоловіків і 55 — для жінок. Строк перебування конкр. держ. службовця на Д. с. може бути продовжено, але не більш як на 5 років. Принципи Д. с. поширюються і на роботу в органах місц. самоврядування. Особливості Д. с. в апараті органів прокуратури, в судах, органах дип. служби, митного контролю, служби безпеки, внутр. справ тощо визначаються законами про ці органи.

Для здійснення єдиної держ. політики у сфері Д. с. створено Гол. управління держ. служби України, яке є центр, органом ви-кон. влади зі спец, статусом. Питання проходження Д. с. в окр. держ. органах, правовий статус яких регулюється спец, законами, вирішуються цими держ. органами.

Літ.: Старилов Ю. Н. Служеб. право. М., 1996; Бахрах Д. Н. Гос. служба: осн. понятия, ее составляющие, содержание, принципы. «Гос-во и право», 1996, № 12; Петришин А. В. Гос. служба: истор.-теор. предпосылки. Сравн.-правовой и лог-понятийный анализ. X., 1998; Держ. управління: теорія і практика. К., 1998.

В. Л. Коваленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази