Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
   

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

- централіз. структура спец, органів, утв. д-вою для реалізації держ. політики зайнятості населення, профес. орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих гр-н. В Україні така служба діє на підставі Закону «Про зайнятість населення» (1991), Положення «Про державну службу зайнятості», затв. КМ України 24.VI 1991, та ін. нормат. актів.

Д. с. з. складається з Держ. центру зайнятості М-ва праці та соціальної політики України, центру зайнятості АР Крим, обл.. Київ, та Севастоп. міських, районних, міжрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації профес. навчання незайнятого населення і центрів профес. орієнтації населення, інспекцій по контролю за додержанням зак-ва про зайнятість населення. До складу Д. с. з. входять також навч. заклади профес. підготовки незайнятого населення, інформ.-обчисл. центри, тер. і спеціаліз. бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства, установи та організації, підпорядковані службі зайнятості.

Осн. завдання Д. с. з.: а) розробка та здійснення заходів щодо реалізації держ. політики зайнятості, які забезпечують зайнятість працездатного населення і матеріальну допомогу гр-нам у разі безробіття; б) систематичне вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері профес. зайнятості та профес. навчання, і розробка на цій основі необхід. прогнозів для вироблення і вжиття заходів щодо регулювання ринку праці та зайнятості роб. сили; в) рац. і ефективне використання коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення, контроль за дотриманням зак-ва про зайнятість населення підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються Д. с. з. безкоштовно.

Д. с. з. має право:

одержувати від підприємств, установ і організацій всіх форм власності стат. дані про наявність вакантних роб. місць, характер і умови праці на них, про всіх вивільнюваних, прийнятих і звільнених працівників та інформацію про передбачувані зміни в організації в-ва і праці, ін. заходи, що можуть призвести до вивільнення працівників; розробляти і вносити на розгляд виконавчих органів пропозиції про встановлення для підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких гр-н для їх працевлаштування; направляти для працевлаштування на підприємства, в установи і організації всіх форм власності за наявності там вільних роб. місць (вакантних посад) гр-н, які звертаються до служби зайнятості, відповідно до рівня їх освіти і профес. підготовки; направляти безробітних гр-н за їх бажанням на оплачувані громад, роботи; укладати за дорученням підприємств, установ і організацій усіх форм власності договори з гр-нами при їх працевлаштуванні з попереднім (у разі потреби) профес. навчанням, оплатою вартості проїзду, добових, а також надавати допомогу при переїзді на нове місце проживання та праці за рахунок коштів підприємств, установ і організацій; оплачувати вартість профес. підготовки осіб, для працевлаштування яких потрібне здобуття нової професії (спеціальності), а також установлювати їм на період навчання стипендії у розмірах, передбачених зак-вом України про зайнятість населення; в установленому зак-вом порядку надавати гр-нам допомогу по безробіттю та матеріальну допомогу по безробіттю, припиняти і відкладати їх виплати;

вносити пропозиції до місц. держ. адміністрацій, викон. органів відповідних рад про зупинення на строк до 6 місяців рішення підприємств про вивільнення працівників у разі утруднення їх наст, працевлаштування з одночасною частковою або повною компенсацією витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою, у порядку, визначеному зак-вом України;

стягувати з підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності суми прихованих або занижених обов'язкових зборів та недоїмок до Держ. фонду сприяння зайнятості населення;

компенсувати до 50 відсотків витрат підприємствам, установам і організаціям на перепідготовку працівників, які підлягають скороченню у зв'язку зі змінами в організації в-ва і праці, за умови їх працевлаштування.

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази