Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИМИРНА КОМІСІЯ
   

ПРИМИРНА КОМІСІЯ

- орган, призначений для вироблення рішення щодо колективного трудового спору (конфлікту) між сторонами. Порядок створення і діяльності П. к. регулюється Законами України «Про колективні договори і угоди» (1993), «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998), Положенням про примирну комісію (затв. Нац. службою посередництва і примирення 1999).

Відповідно до вказаних актів П. к. складається з представників сторін спору. Комісія здійснює такі функції: обмін думками представників сторін про умови та порядок вирішення колект. труд, спору (конфлікту); консультації представників сторін із заінтересованими органами держ. влади, ін. компет. організаціями, установами та фіз. особами; обговорення варіантів вирішення колект. труд, спору (конфлікту) і вибір найприйнятнішого рішення. П. к. утворюється за ініціативою однієї зі сторін: на вироб. рівні — у триденний; на галузевому чи тер. рівні — у п'ятиденний; на нац. рівні — у десятиденний строк від моменту виникнення колект. труд, спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін. Кількість представників визначається сторонами спільно і оформляється відповід. протоколом. Порядок делегування представників до П. к., їх склад та повноваження встановлюються кожною зі сторін самостійно і оформляються відповідним рішенням. Зміна складу представників від однієї зі сторін допускається в разі невиконання представником (представниками) обов'язків перед стороною колект. трудового спору (конфлікту), яку вони представляють. П. к. розглядає колект. трудовий спір (конфлікт) на своїх засіданнях, які веде голова комісії. Перед поч. розгляду справи члени П. к. приймають регламент проведення засідань. Члени П. к. не мають права розголошувати відомості, що є держ. або ін. захищеною законом таємницею. У разі потреби П. к. залучає до свого складу незалежного посередника, який сприяє встановленню між сторонами взаємодії, проведенню переговорів, бере участь у виробленні взаємоприйнятного рішення.

За згодою представників сторін у роботі П. к. можуть брати участь ін. особи, представники зацікавлених органів і організацій як експерти, консультанти.

Колект. труд, спори (конфлікти) розглядаються вироб. П. к. — у п'ятиденний, галузевою або територіальною П. к. — у десятиденний, П. к. на нац. рівні — у п'ятнадцятиденний строк від моменту утворення комісій. За згодою сторін ці строки можуть бути продовжені. П. к. повноважна розглядати справу про колект. труд, спір (конфлікт) і виносити рішення, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 представників від кожної зі сторін і незалеж. посередник (у разі його введення до складу комісії). Рішення оформляється протоколом і має для сторін обов'язкову силу. Рішення П. к. направляється сторонам колект. труд, спору (конфлікту) та відповідно центр, апарату або регіон, відділенню Національної служби посередництва і примирення наст, дня після його прийняття. Після прийняття погодженого рішення щодо вирішення колект. труд, спору (конфлікту) П. к. припиняє свою роботу. У разі неприйняття такого рішення з ініціативи однієї зі сторін або незалеж. посередника може бути утворений труд. арбітраж.

О. В. Бакаев, М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази