Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КОТИРУВАЛЬНА КОМІСІЯ
   

КОТИРУВАЛЬНА КОМІСІЯ

(від франц. — оцінювати, зазначати ці ну, курс, нумерувати, позначати) — уповноважена держ. установа, спец, орган при фондових, валютних, товарних біржах, які здійснюють офіц. котирування. За Законом України «Про товарну біржу» (1991) для кер. біржею товарною та забезпечення її функцій поряд з викон. дирекцією біржі, ін. внутріструктурними підрозділами при ній створюється К. к.

Правовою основою функціонування К. к. є положення, розроблене відповідно до статуту та правил бірж, торгів конкр. біржі, затв. наказом голови правління біржі. Воно визначає організацію та умови діяльності комісії, її осн. функції, права та обов'язки. Керівник К. к. підпорядкований безпосередньо голові правління біржі. Голова правління призначає на посади та звільняє усіх працівників комісії. Штатний розклад К. к. розробляється правлінням біржі та затверджується бірж, к-том відповідно до обсягу, характеру та складності робот., біржі.

Список працівників К. к. відповідно до Положення про реєстрацію фондових бірж та торг.-інформ. систем і регулювання їх діяльності (затв. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.1 1997) подається на реєстрацію до зазначеної Державної комісії (п. 29). У роботі К. к. під час вирішення питань, пов'язаних з обігом акцій підприємств, які приватизуються, бере участь уповноважений представник Фонду держ. майна з правом вирішального голосу. Гол. завданням К. к. при товар., товар.-фонд. і універс. біржах є визначення курсів та пропорцій обміну цін. паперів або товарів шляхом зосередження попиту і пропозиції, зіставлення ліміту цін заявок на купівлю та продаж цін. паперів або товарів і встановлення такої мін. ціни (курсу дня), за якої буде задоволено найб. заявок, здійснено найб. обіг цін. паперів або товарів. Встановлення курсу дня полягає у зіставленні попиту та пропозиції з розрахунком оптим. ліміту ціни, за якої кількість задоволених заявок буде максимальною. Цей ліміт ціни фіксується у підсумковому бірж, бюлетені, який затв. правлінням біржі. До функцій К. к. біржі фондової зазвичай входить: упорядкування бірж, реєстру; упорядкування бірж, бюлетенів (підсумкових та попередніх) і доповнень до них; підготовка пооектів рішень правління біржі з питань котирування цін. паперів та допуску їх до обігу на біржі (лістингу); визначення курсу дня, за яким буде задоволена найб. кількість заявок; публікування бірж, бюлетенів (підсумкових та попередніх) і доповнень до них; проведення торгів за зустрічними заявками; підбиття підсумків торгів — опрацювання та стат. аналіз.

В. В. Хахулін.

 

Схожі за змістом слова та фрази