Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ
   

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ

ліквідатор - спец, тимчасовий орган (особа), що здійснює передбачену законом функцію ліквідації підприємства. Відповідно до ст. 35 Закону України «Про підприємства в Україні» (1991) та ст. 20 Закону України «Про господарські товариства» (1991) Л. к. утворюється власником або уповноваженим ним органом, а у випадку банкрутства і припинення діяльності юрид. особи за рішенням суду або арбітраж, суду — цими органами. Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (1999) запроваджено дод. регламентацію вимог до Л. к, що призначається арбітраж, судом у випадку визнання суб'єкта підприємництва банкрутом та відкриття ліквідац. процедури. Відповідно до ст. 24 і 25 цього закону ліквідатор призначається у порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією. Арбітраж, суд має право затвердити ліквідатором особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна або/та керуючого санацією. До складу Л. к. обов'язково включаються представники кредиторів, фін. органів (для ліквідації держ. підприємства або підприємства, у статут, фонді якого держ. частка становить понад 25 %, — також представник держ. органу з питань банкрутства), а в разі необхідності — представники держ. органу у справах нагляду за страховою діяльністю. Антимонопольного к-ту України, органів міси, самоврядування. Власник, суд, арбітраж, суд або орган, уповноважений створювати підприємства, що прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути меншим за 2 міс. з моменту оголошення про ліквідацію. З дня призначення Л. к. до неї переходять повноваження по управлінню справами юрид. особи. Л. к. у передбачені законом строки: публікує інформацію в офіц. пресі та за місцезнаходженням підприємства, вказуючи строк подачі кредиторами претензій та заяв; оцінює наявне майно; виявляє дебіторів та кредиторів об'єкта, що ліквідується, і розраховується з ними; вживає заходів щодо сплати боргів третіми особами, а також учасниками об'єкта, що ліквідується; складає ліквідаційний баланс і подає його власнику або органу, який призначив Л. к. Достовірність і повнота ліквідац. балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудитор, фірмою), за винятком організацій, які утримуються повністю за рахунок бюджету і не займаються підприєм. діяльністю, а у випадку банкрутства госп. товариств — за винятком товариств з річним госп. обігом менше 250 неоподатковуваних мінімумів. У процесі здійснення ліквідац. процедури у зв'язку з оголошенням арбітраж, судом суб'єкта підприємництва банкрутом Л. к. очолює ліквідатор. Крім звичайних для Л. к. функцій, до його повноважень входить також повідомлення (у 10-денний строк з дня ухвали відповідного рішення арбітраж, судом про своє призначення) держ. органу з питань банкрутства та надання йому інформації для єдиної бази даних про підприємства-банкрути; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам, звільненим внаслідок ліквідації банкрута; передача у встановленому порядку на збереження нормат.-правових док-тів банкрута.

В. В. Хахулін.

 

Схожі за змістом слова та фрази